دانلود رایگان درایورهایASUS X61Z

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X61Z در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • LSI Modem درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 745 Kb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Microsoft KB888111 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB888111

  اندازه : 50 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 6.­208.­0729.­2008

  اندازه : 4.76 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • ExpressGate utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.11   انتشار : 1.­0.­5.­10

  اندازه : 295.21 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • USB filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 1.­0.­7.­0031

  اندازه : 1 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Chicony_­CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 61.­005.­200.­210

  اندازه : 1.51 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 12.­0.­5.­0

  اندازه : 15.41 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • ExpressGate Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 1.­1.­6.­0

  اندازه : 298.13 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • ATK_­MEDIA Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.27   انتشار : 2.­0.­0001

  اندازه : 1.01 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­0025

  اندازه : 7.64 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • POWER4 GEAR درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­18

  اندازه : 1012 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Realtek Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 5.­708.­1030.­2008

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­5.­7

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­00.­0006

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 1.­02.­0022

  اندازه : 14.77 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1.­0.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­5.­6

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.31   انتشار : 8.­540.­0.­0

  اندازه : 113.06 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 4.45 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Multiple Processors HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q896256

  اندازه : 56.34 Mb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • ALCOR Card Reader درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.15 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • LSI Modem درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­1.­88.­0

  اندازه : 711 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Wallpaper درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.31   انتشار : 1.­0.­0.­5

  اندازه : 4.48 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.1 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.03   انتشار : 7.­6.­0.­239

  اندازه : 26.77 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • SPLENDID Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­02.­20

  اندازه : 15.85 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 1.­0.­0009

  اندازه : 3 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Infineon TPM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­5

  اندازه : 55.12 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ASUS X61Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.04.16   انتشار : 218

  اندازه : 724 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • IP Switch Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0016

  اندازه : 4.07 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Microsoft KB896256 HotFix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : KB896256

  اندازه : 53.89 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.19   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 7.­7.­0.­199

  اندازه : 20.39 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.01   انتشار : 1.­00.­0011

  اندازه : 1.77 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 1.­00.­0007

  اندازه : 12.92 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.04   انتشار : 3.­0.­0013

  اندازه : 21.25 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Microsoft Dual Core CPU Hotfix Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q923232

  اندازه : 12.04 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Microsoft KB951126 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.18   انتشار : KB951126

  اندازه : 13.38 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.23   انتشار : 1.­0.­0.­0

  اندازه : 116 Kb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • ASUS X61Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.02.10   انتشار : 205

  اندازه : 696 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • RICOH card reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.22   انتشار : 1.­01.­0000.­00

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Suyin_­CN1316_­CN2015 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.05   انتشار : 6.­5801.­22.­6

  اندازه : 3.53 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 6.­5801.­22.­007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • TPM درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.12.05   انتشار : 3.­0.­1

  اندازه : 92.41 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Wireless Console Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.03   انتشار : 2.­0.­10

  اندازه : 4.12 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Microsoft USB exclamation mark hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q921411

  اندازه : 17.64 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • NB Probe درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.22   انتشار : 3.­0.­0039

  اندازه : 2.06 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • AW-GE780 WLAN and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.19   انتشار : 7.­4.­2.­75

  اندازه : 13.72 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.16   انتشار : 6.­0.­1.­5704

  اندازه : 143.83 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 3.­1.­1540.­64

  اندازه : 271 Kb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Microsoft KB893803 Hotfix درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : KB893803

  اندازه : 2.41 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • AMD AHCI درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.04   انتشار : 3.­1.­1540.­64

  اندازه : 230 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­15.­66

  اندازه : 117 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.12   انتشار : 7.­0.­0002

  اندازه : 7.28 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 8.­561.­0.­0

  اندازه : 83.77 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.01   انتشار : 1.­0.­0018

  اندازه : 2.55 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Modem درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 2.­1.­88

  اندازه : 714 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • AW-BT253 BlueTooth درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.25   انتشار : 5.­5.­0.­3200

  اندازه : 121.85 Mb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • ATK0100 Utility درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.06.05   انتشار : 1043.­2.­31.­100

  اندازه : 91 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 5.­10.­0.­5783

  اندازه : 30.38 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Battery Power HOTFIX Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : Q918005

  اندازه : 12.99 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.21   انتشار : 1.­0.­0005

  اندازه : 6.45 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • AW-NE771 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.10.08   انتشار : 7.­6.­0.­164

  اندازه : 27.13 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.06   انتشار : 1.­0.­0047

  اندازه : 2.21 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • ATK Generic Function Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.06   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.04 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • TOUCHPAD extra (Support numeric touchpad) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­08.­012

  اندازه : 968 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ASUS X61Z BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.06.05   انتشار : 220

  اندازه : 724 Kb   (ZIP)

  39 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.06.16   انتشار : 6.­64.­1.­8

  اندازه : 8.28 Mb   (ZIP)

  37 جستجوها
 • Screen saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.03.03   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 11.­2.­2.­0

  اندازه : 6.24 Mb   (ZIP)

  32 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها