دانلود رایگان درایورهایASUS X64Ja

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X64Ja در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­2.­13.­31

  اندازه : 305.58 Mb   (RAR)

  189 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 3.­0.­14

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Multi-Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 1.­6.­17.­25401

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.88 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 753 Kb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 1.46 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Adobe Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.10   انتشار : 9.­0.­1

  اندازه : 63.78 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 2.­0.­0007

  اندازه : 388 Kb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­0008

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ASUS X64Ja BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.06.03   انتشار : 211

  اندازه : 1.04 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • USB3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­18.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 8.­680.­0.­0

  اندازه : 233.2 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Atheros LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 208 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Chicony CNF_­7246_­CL Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.41 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.29   انتشار : 1.­0.­0055

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 925 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.34 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 1.­0.­19

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 8.­692.­1.­0

  اندازه : 238.76 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 6.84 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X64Ja BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.22   انتشار : 206

  اندازه : 1.12 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel 6300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 6.­3.­0.­2600

  اندازه : 63.27 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Chicony Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 2.­103.­13.­5

  اندازه : 732 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ASUS X64Ja BIOS

  برای : Other, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.02   انتشار : 2.­30.­1

  اندازه : 349 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 5.45 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 58.42 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • TOUCHPAD درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 7.­0.­5.­10

  اندازه : 5.81 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 6.­5853.­77.­014

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.31   انتشار : 6.­0.­1.­6037

  اندازه : 68.13 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Chicony CNF_­7246_­CL Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.43 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Intel(R) 6300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.24   انتشار : 7.­0.­0008

  اندازه : 6.23 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • ASUS X64Ja BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.19   انتشار : 209

  اندازه : 1.03 Mb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • Azurewave AM-2S002_­CL Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 5.­8.­54000.­1

  اندازه : 1.86 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 73.68 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R) 6200 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 68.89 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Intel(R)_­Management_­Engine_­Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 6.01 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • The Turbo Boost Monitor application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.29   انتشار : 1.­0.­115.­11

  اندازه : 14.47 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.39 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Azurewave AM-2S002_­CL Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 5.­8.­54000.­1

  اندازه : 1.84 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 8 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Atheros Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 1.­0.­0.­27

  اندازه : 182 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 1.­1.­29

  اندازه : 4.75 Mb   (ZIP)

  54 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 28.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.36 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 3.­0.­15

  اندازه : 1.18 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.03.24   انتشار : 1.­0.­0055

  اندازه : 2.14 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • AI Recovery utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­8

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 1.­1.­29

  اندازه : 5.53 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 8.­680.­0.­0

  اندازه : 233.2 Mb   (ZIP)

  51 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­5.­9

  اندازه : 4.28 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.67 Mb   (ZIP)

  50 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 9.­1.­1.­1025

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  49 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Azurewave NB290 Wireless LAN and Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.11   انتشار : 5.­60.­180.­11

  اندازه : 3.24 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.23   انتشار : 1.­1.­25

  اندازه : 4.75 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 962 Kb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Intel(R) 6250 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.22   انتشار : 5.­2.­32.­3

  اندازه : 9.54 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • ATI Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.28   انتشار : 8.­84

  اندازه : 157.64 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Yuan TV Tuner MC872-1D درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.10   انتشار : 2.­3.­3.­32

  اندازه : 921 Kb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.25   انتشار : 13.­0.­0.­112

  اندازه : 3.71 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  44 جستجوها
 • IntelR INF Update درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.18   انتشار : 9.­1.­1.­1023

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها