دانلود رایگان درایورهایASUS X64VG

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ ASUS X64VG در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Screen Saver درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 2.­0.­0009

  اندازه : 11.37 Mb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI0X Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.4 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 600 Kb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 920 Kb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • Power4 Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­1.­20

  اندازه : 4.61 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Intel 5150 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.12   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.34 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Chicony CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 61.­5.­200.­240

  اندازه : 699 Kb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Intel(R) 5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : 1.­00.­0018

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 2.­5.­9

  اندازه : 1.19 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Configuration Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.02   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 1.44 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 320 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­0.­0.­22

  اندازه : 4.49 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Azurewave Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • SmartLogon Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.78 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 46.68 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 28.18 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 170 Kb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­00.­0013

  اندازه : 8.76 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • WLANA Azurewave NE771 and Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.28   انتشار : 8.­0.­0.­238

  اندازه : 649 Kb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • LifeFrame3 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 3.­0.­20

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • ATK Hotkey Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­0.­0053

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Atheros Lan درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.06   انتشار : 1.­0.­0.­14

  اندازه : 195 Kb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.25   انتشار : 1.­2.­13.­16

  اندازه : 303.72 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • ATK_­Hotkey Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.26   انتشار : 1.­0.­0052

  اندازه : 2.13 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.14   انتشار : 3.­0.­10

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 313 Kb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • FancyStart Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 7.67 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 167 Kb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 36.57 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATK Media Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­0.­0006

  اندازه : 408 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • CopyProtect Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.06 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • KB_­filter درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 145 Kb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­15.­73

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 4.62 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 8.­15.­11.­8631

  اندازه : 92.57 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Suyin_­CN1316-S30B-MI0X Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 6.­5805.­77.­009

  اندازه : 3.42 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Intel(R) 5300 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 41.34 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ATKDrv درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.20   انتشار : 1043.­2.­31.­102

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.11   انتشار : 6.­0.­1.­5948

  اندازه : 48.6 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 8.­15.­11.­8611

  اندازه : 72.75 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel INF Update درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.09   انتشار : 9.­1.­1.­1019

  اندازه : 2.29 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • ASUS X64VG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.08.31   انتشار : 204

  اندازه : 654 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • Intel(R) WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 40.85 Mb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 35.02 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.12   انتشار : 1.­2.­5

  اندازه : 11.33 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 13.­0.­0.­107

  اندازه : 58.42 Mb   (ZIP)

  77 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 6.61 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • nVidia Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 8.­15.­11.­8631

  اندازه : 76.28 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Live Update Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.14   انتشار : 2.­5.­8

  اندازه : 1.2 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.21   انتشار : 8.­9.­0.­1023

  اندازه : 361 Kb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Chicony CNF7129 Camera درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.08   انتشار : 61.­5.­200.­240

  اندازه : 1.3 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.28   انتشار : 5.­1.­24.­5

  اندازه : 9.39 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Wireless Switch (Wireless Console3) Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.29   انتشار : 3.­0.­12

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 141 Kb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • ATK Generic Function Service Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­00.­0008

  اندازه : 2.03 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • Suyin Camera درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 6.­5853.­77.­012

  اندازه : 1.74 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Power4Gear Hybrid Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 1.­1.­24

  اندازه : 3.95 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 8.­9.­2.­1002

  اندازه : 371 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • ASUS X64VG BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.09.16   انتشار : 207

  اندازه : 630 Kb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Splendid Video Enhancement Technology درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­02.­0028

  اندازه : 14.51 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • AI Recovery(A system restoring) utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.19   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Wallpapers درایور

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0

  اندازه : 671 Kb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • SmartLogon utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.16   انتشار : 1.­0.­0007

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • MultiFrame Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 1.­0.­0019

  اندازه : 2.54 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 31.49 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Fast Boot Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.10   انتشار : 1.­0.­4

  اندازه : 957 Kb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.28   انتشار : 5.­1.­24.­5

  اندازه : 8.45 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • Intel(R) 1000 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.04   انتشار : 12.­5.­0.­57

  اندازه : 35.91 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­15.­75

  اندازه : 154 Kb   (ZIP)

  65 جستجوها
 • Intel(R) 5100 WiFi Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.07.30   انتشار : 12.­4.­0.­21

  اندازه : 32.08 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Yuan TV Tuner درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 2.­3.­3.­31

  اندازه : 5.29 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Keyboard Device Filter Utility درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1.­0.­0.­3

  اندازه : 161 Kb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Life Frame Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.05   انتشار : 3.­0.­0020

  اندازه : 19.79 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Virtual Camera Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.12   انتشار : 1.­00.­0019

  اندازه : 1.94 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Intel(R) 5150 WiMAX Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.08   انتشار : 5.­1.­29.­5

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • ExpresssGate Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : 1.­2.­13.­37

  اندازه : 310.18 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Chicony CNF-7129 Camera درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.04   انتشار : 061.­005.­200.­260

  اندازه : 1.32 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.28   انتشار : 1.­5.­17.­25482

  اندازه : 6.81 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­0.­0005

  اندازه : 7.61 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.08.18   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.11 Mb   (ZIP)

  62 جستجوها
 • CopyProtect utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 1.­0.­0015

  اندازه : 3.07 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • YUAN_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Data Security Manager Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 1.­00.­0014

  اندازه : 8.77 Mb   (ZIP)

  60 جستجوها
 • ATKACPI درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.02   انتشار : 1043.­2.­31.­105

  اندازه : 132 Kb   (ZIP)

  59 جستجوها
 • BT-183 BlueTooth درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.26   انتشار : 7.­00.­05

  اندازه : 37.01 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Elantech Touchpad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.07   انتشار : 7.­0.­5.­7

  اندازه : 7.09 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • AW-NE785 Wireless Lan and Application درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 7.­7.­0.­331

  اندازه : 20.88 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • Yota Access WiMAX Wireless Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.11.12   انتشار : 1.­2.­5

  اندازه : 10.12 Mb   (ZIP)

  58 جستجوها
 • YUAN_­MC770 TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.13   انتشار : 2.­3.­3.­27

  اندازه : 4.33 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • A System Restoring Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.05   انتشار : 1.­0.­7

  اندازه : 2.05 Mb   (ZIP)

  55 جستجوها
 • BlueTooth درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.07   انتشار : 5.­2.­800

  اندازه : 57.28 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • ATKOSD2 Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.30   انتشار : 7.­0.­0007

  اندازه : 6.18 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Alcor AU6433 Card Reader درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.29   انتشار : 1.­2.­17.­25001

  اندازه : 6.8 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS لپ تاپ ها