دانلود رایگان درایورهایDell OptiPlex 980

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Dell OptiPlex 980 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Client Integration Pack (DCIP) for Microsoft Systems Center Configuration Manager درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.04   انتشار : 2.­0,­ A00

  اندازه : 12.5 Mb   (PE)

  111 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.25   انتشار : A07 6.­14.­10.­5384

  اندازه : 20.44 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  110 جستجوها
 • SBS Out-Of-Band Management Plugin درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 1.­0,­A00

  اندازه : 14.63 Mb   (PE)

  103 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 12.95 Mb   (PE)

  99 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 14.68 Mb   (PE)

  99 جستجوها
 • Client Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager and System Center Essentials درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 5.­0,­A00

  اندازه : 574 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • SRV,­SW,­DBRM درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.05   انتشار : A02

  اندازه : 45.29 Mb   (PE)

  95 جستجوها
 • Client Configuration Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : 3.­1.­1230,­ A00

  اندازه : 10.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • NMB Dell USB Smart Card Reader Keyboard,­ Dell USB Smart Card Reader Keyboard - LTN درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : A00

  اندازه : 157 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A01

  اندازه : 39.55 Mb   (PE)

  92 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 17.­3.­0.­1,­A06

  اندازه : 1.9 Mb   (PE)

  90 جستجوها
 • U2212HM MONITOR درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : A00-00

  اندازه : 123 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • TSST TS-L633C 12.­7 SATA Trayload 8X DVDRW درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A08DW60

  اندازه : 2.55 Mb   (PE)

  81 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : A01 D200

  اندازه : 1.86 Mb   (PE)

  78 جستجوها
 • ST2220T Touch Monitor درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.25   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • OpenManage Client Instrumentation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.24   انتشار : 8.­0.­1.­150,­ A00

  اندازه : 15.72 Mb   (PE)

  74 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.11.16   انتشار : 6.­3.­4,­ A06

  اندازه : 204.31 Mb   (PE)

  74 جستجوها
 • ST2220T Touch Monitor درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.11   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • P2012H Monitor درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • Digital Delivery درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.07   انتشار : 1.­7.­4501.­0,­A06

  اندازه : 968 Kb   (PE)

  70 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : A00-00

  اندازه : 121 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • Client System Update درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.12   انتشار : A00 1.­2.­3

  اندازه : 24.7 Mb   (PE)

  67 جستجوها
 • OpenManage Client Instrumentation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.07.24   انتشار : 8.­0.­1.­150,­ A00

  اندازه : 15.35 Mb   (PE)

  67 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  67 جستجوها
 • Data Protection درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.19   انتشار : A03 2.­01.­010

  اندازه : 14.32 Mb   (PE)

  66 جستجوها
 • Data Protection درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : A03 2.­01.­018

  اندازه : 54.3 Mb   (PE)

  65 جستجوها
 • DSIA درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.12   انتشار : A47 1.­4.­1.­323

  اندازه : 11.03 Mb  

  64 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 6.­5.­0,­ A05

  اندازه : 19.57 Mb   (PE)

  63 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A02 MD11

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A01 SD11

  اندازه : 3.87 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.04.16   انتشار : A03 JC4A

  اندازه : 7.23 Mb   (ZIP)

  63 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 6.­5.­0,­ A05

  اندازه : 21.05 Mb   (PE)

  62 جستجوها
 • Data Protection درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.19   انتشار : A02 2.­1.­00001.­001

  اندازه : 98.75 Mb   (PE)

  62 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.06.07   انتشار : A04 D500

  اندازه : 1.9 Mb   (PE)

  62 جستجوها
 • Client Integration Pack (DCIP) for Microsoft Systems Center Configuration Manager 2007 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : A00 2.­0

  اندازه : 12.5 Mb   (PE)

  62 جستجوها
 • Broadcom 57XX Gigabit Controller درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.05.29   انتشار : 16.­4.­0,­ A07

  اندازه : 46.1 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  60 جستجوها
 • DSK PROG,­UTIL,­INVENCOLL درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 7.­0.­25.­1,­A34

  اندازه : 7.29 Mb   (PE)

  60 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A01

  اندازه : 44.79 Mb   (PE)

  59 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.11.16   انتشار : 6.­3.­4,­ A06

  اندازه : 1.55 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  59 جستجوها
 • Data Protection درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : A03 2.­01.­010

  اندازه : 12.84 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2010.09.21   انتشار : 6.­5.­0,­ A05

  اندازه : 17.69 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : A00

  اندازه : 44.25 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 11.46 Mb   (PE)

  58 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.25   انتشار : A07 6.­14.­10.­5384

  اندازه : 25.32 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  58 جستجوها
 • Pack for Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE) درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.06.14   انتشار : A08 1.­0

  اندازه : 10.52 Mb  

  58 جستجوها
 • Client Configuration Tool Kit درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.20   انتشار : 2.­1.­1,­A00

  اندازه : 14.36 Mb   (PE)

  57 جستجوها
 • HLDS GT10N 8X 12.­7 SATA Trayload DVDRW درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A07A111

  اندازه : 1.61 Mb   (ZIP)

  57 جستجوها
 • NMB Dell USB Smart Card Reader Keyboard,­ Dell USB Smart Card Reader Keyboard - LTN درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.04   انتشار : A00

  اندازه : 170 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  57 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.06.16   انتشار : A00 1AJ10002

  اندازه : 765 Kb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.07.13   انتشار : A04 DW30

  اندازه : 1.82 Mb   (PE)

  56 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.05   انتشار : DW50,­ A07

  اندازه : 2.54 Mb   (PE)

  56 جستجوها
 • Application درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : A00

  اندازه : 43.94 Mb   (PE)

  55 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : A00

  اندازه : 44.16 Mb   (PE)

  55 جستجوها
 • SBS Out-Of-Band Management Plugin درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.11.20   انتشار : 8.­1.­1,­A00

  اندازه : 20.49 Mb   (PE)

  54 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 26.5 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • nVIDIA Security Patch Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.05   انتشار : 1.­2,­A00-00

  اندازه : 4.72 Mb   (PE)

  54 جستجوها
 • Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : A1384A0/­A0494,­ A1384A0

  اندازه : 4.08 Mb   (PE)

  54 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A00

  اندازه : 43.94 Mb   (PE)

  54 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.06   انتشار : ED16,­ A03

  اندازه : 4.56 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A06 D700

  اندازه : 2.54 Mb   (PE)

  53 جستجوها
 • PLDS DS-8A5SH 12.­7 SATA Trayload DVDRW درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A02XD13

  اندازه : 2.2 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها
 • OpenManage Client Instrumentation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.15   انتشار : A00 8.­1.­0

  اندازه : 16.52 Mb   (PE)

  53 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.06.18   انتشار : A05 0005DEM1

  اندازه : 8.3 Mb   (ZIP)

  52 جستجوها
 • Data Protection | Access utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.25   انتشار : 2.­2.­00003.­009,­A06

  اندازه : 174.81 Mb   (PE)

  52 جستجوها
 • Data Protection درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : A01 1.­00.­008

  اندازه : 246.51 Mb   (PE)

  52 جستجوها
 • Conexant 56K V.­9x DFVc Modem,­ D850 56K V.­9X PCI DF Modem ULD درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.28   انتشار : DLD.­1.­21,­ A05

  اندازه : 3.94 Mb   (PE)

  52 جستجوها
 • Data Protection | Access utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.07   انتشار : 2.­2.­00003.­009,­A06

  اندازه : 180.72 Mb   (PE)

  51 جستجوها
 • OpenManage Client Instrumentation درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.20   انتشار : 8.­1.­1,­A00

  اندازه : 20.25 Mb   (PE)

  51 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology (Pre-OS Install) درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 9.­6.­0.­1014,­ A04

  اندازه : 395 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • ST2220T Touch Monitor درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.24   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  51 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A00

  اندازه : 43.94 Mb   (PE)

  51 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.09.07   انتشار : A00 19.­01H19

  اندازه : 1.35 Mb   (PE)

  50 جستجوها
 • TSST TS-L633J 12.­7 SATA Trayload 8X DVDRW درایور

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A04D500

  اندازه : 1.91 Mb   (PE)

  50 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A09 DW30

  اندازه : 1.02 Mb   (PE)

  50 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : A00-00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  50 جستجوها
 • Intel 825xx Gigabit Platform LAN Network Device درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.29   انتشار : 11.­6.­92.­0

  اندازه : 5.76 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  49 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : A00-00

  اندازه : 125 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  48 جستجوها
 • Digital Delivery Client درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 1.­7.­4501.­0,­A06

  اندازه : 956 Kb   (PE)

  48 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : A04 0005DEM1

  اندازه : 32.03 Mb   (ZIP)

  48 جستجوها
 • Broadcom LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 14.­1.­0

  اندازه : 36.37 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Broadcom 57XX Gigabit Controller درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.29   انتشار : 16.­4.­0,­ A07

  اندازه : 40.83 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  47 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.10.31   انتشار : A01 DEM4

  اندازه : 8.64 Mb   (ZIP)

  45 جستجوها
 • Client Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Server 2003, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 1.­2,­ A02

  اندازه : 9.04 Mb   (PE)

  45 جستجوها
 • Utility نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 16.16 Mb   (PE)

  44 جستجوها
 • Client Configuration Toolkit درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.05.15   انتشار : A00 2.­1

  اندازه : 13.41 Mb   (PE)

  44 جستجوها
 • OpenManage Client Instrumentation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.24   انتشار : 8.­1.­0,­A00

  اندازه : 17.4 Mb   (PE)

  43 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.12.23   انتشار : JC49,­A02

  اندازه : 11.45 Mb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology (Pre-OS Install) درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : 9.­6.­0.­1014,­ A04

  اندازه : 435 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  43 جستجوها
 • Static Inventory Collector درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.07   انتشار : 1.­0.­17,­ A01

  اندازه : 105 Kb   (ZIP)

  43 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 نرمافزار

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.29   انتشار : A06 6.­3.­4

  اندازه : 204.31 Mb   (PE)

  42 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.07   انتشار : A00

  اندازه : 126 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : A00

  اندازه : 27.21 Mb   (PE)

  41 جستجوها
 • for OS Deployment درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : A00-00

  اندازه : 123 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  40 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.01.10   انتشار : A00

  اندازه : 43.87 Mb   (PE)

  39 جستجوها
 • Inventory Collector درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.12   انتشار : A44 7.­0.­42.­1

  اندازه : 8.64 Mb   (PE)

  37 جستجوها
 • Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.30   انتشار : A1384A0/­A0494,­ A1384A0

  اندازه : 4.13 Mb  

  37 جستجوها

فایل های پرطرفدار Dell لپ تاپ ها