Dell OptiPlex 980 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Dell OptiPlex 980 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : for OS Deployment
برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2012.06.07
انتشار : A00
اندازه : 126 Kb (ZIP SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 46
Find

فایل های پرطرفدار Dell OptiPlex 980

 • Client Integration Pack (DCIP) for Microsoft Systems Center Configuration Manager

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.04   انتشار : 2.­0,­ A00

  اندازه : 12.5 Mb   (PE)

  122 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.25   انتشار : A07 6.­14.­10.­5384

  اندازه : 20.44 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • SBS Out-Of-Band Management Plugin

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 1.­0,­A00

  اندازه : 14.63 Mb   (PE)

  108 جستجوها
 • Client Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager and System Center Essentials

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 5.­0,­A00

  اندازه : 574 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  106 جستجوها
 • Utility

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 12.95 Mb   (PE)

  105 جستجوها
 • Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 14.68 Mb   (PE)

  105 جستجوها
 • Client Configuration Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : 3.­1.­1230,­ A00

  اندازه : 10.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  101 جستجوها
 • SRV,­SW,­DBRM

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.05   انتشار : A02

  اندازه : 45.29 Mb   (PE)

  100 جستجوها
 • NMB Dell USB Smart Card Reader Keyboard,­ Dell USB Smart Card Reader Keyboard - LTN

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : A00

  اندازه : 157 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A01

  اندازه : 39.55 Mb   (PE)

  98 جستجوها
 • U2212HM MONITOR

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : A00-00

  اندازه : 123 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • Dell OptiPlex 980 سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : 17.­3.­0.­1,­A06

  اندازه : 1.9 Mb   (PE)

  94 جستجوها

فایل های پرطرفدار Dell لپ تاپ ها