Dell OptiPlex 980 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Dell OptiPlex 980 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Backup &­ Recovery Manager
برای : Windows 7
منتشر شده ها : 2011.01.10
انتشار : A00
اندازه : 43.87 Mb (PE)
جستجو ها : 32
Find

فایل های پرطرفدار Dell OptiPlex 980

 • Client Integration Pack (DCIP) for Microsoft Systems Center Configuration Manager

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.04   انتشار : 2.­0,­ A00

  اندازه : 12.5 Mb   (PE)

  89 جستجوها
 • SBS Out-Of-Band Management Plugin

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 1.­0,­A00

  اندازه : 14.63 Mb   (PE)

  82 جستجوها
 • SRV,­SW,­DBRM

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.05   انتشار : A02

  اندازه : 45.29 Mb   (PE)

  82 جستجوها
 • Utility

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 14.68 Mb   (PE)

  81 جستجوها
 • Client Configuration Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : 3.­1.­1230,­ A00

  اندازه : 10.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  81 جستجوها
 • VGA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.10.25   انتشار : A07 6.­14.­10.­5384

  اندازه : 20.44 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • Client Management Pack for Microsoft System Center Operations Manager and System Center Essentials

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 5.­0,­A00

  اندازه : 574 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  77 جستجوها
 • Utility

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.29   انتشار : 7.­0.­1,­ A01

  اندازه : 12.95 Mb   (PE)

  74 جستجوها
 • Backup &­ Recovery Manager

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.17   انتشار : A01

  اندازه : 39.55 Mb   (PE)

  73 جستجوها
 • NMB Dell USB Smart Card Reader Keyboard,­ Dell USB Smart Card Reader Keyboard - LTN

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2012.12.18   انتشار : A00

  اندازه : 157 Kb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  72 جستجوها
 • U2212HM MONITOR

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : A00-00

  اندازه : 123 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  71 جستجوها
 • TSST TS-L633C 12.­7 SATA Trayload 8X DVDRW

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2011.05.30   انتشار : A08DW60

  اندازه : 2.55 Mb   (PE)

  70 جستجوها

فایل های پرطرفدار Dell لپ تاپ ها