دانلود رایگان درایورهایGigabyte N211U

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Gigabyte N211U در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Gigabyte N211U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : R1.­02

  اندازه : 465 Kb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • MODEM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 6.­9.­7.­0

  اندازه : 1.9 Mb   (ZIP)

  42 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 5.­10.­0.­5830

  اندازه : 25.65 Mb   (ZIP)

  41 جستجوها
 • Cardbus درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 5.­1.­2600.­2006

  اندازه : 4.47 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • Gigabyte N211U BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : R1.­02

  اندازه : 596 Kb   (ZIP)

  29 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 5.­621.­304.­2005

  اندازه : 2.32 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها
 • WLAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 9.­0.­2.­25

  اندازه : 44.5 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 6.­14.­10.­4020

  اندازه : 5.84 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • Touch Pad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 5.­0.­2.­1

  اندازه : 4.45 Mb   (ZIP)

  27 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2005.10.20   انتشار : 6.­3.­0.­1007

  اندازه : 2.51 Mb   (ZIP)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte لپ تاپ ها