دانلود رایگان درایورهایGigabyte N411

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Gigabyte N411 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Utility درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V1.­4.­2 Build 10

  اندازه : 19.16 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V6.­14.­10.­3762

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • Touch Pad درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V7.­5.­4 (Synaptics)

  اندازه : 12.57 Mb   (ZIP)

  66 جستجوها
 • MODEM درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V2.­1.­36.­0

  اندازه : 836 Kb   (ZIP)

  47 جستجوها
 • WLAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V8.­0.­12.­20000

  اندازه : 1.55 Mb   (ZIP)

  46 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V5.­10.­0.­5530

  اندازه : 44.88 Mb   (ZIP)

  38 جستجوها
 • Gigabyte N411 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2005.03.11   انتشار : 3A17

  اندازه : 457 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Gigabyte N411 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2005.07.28   انتشار : 3A41

  اندازه : 428 Kb   (ZIP)

  36 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V5.­1.­1.­1002

  اندازه : 2.34 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V5.­611.­1231.­2003

  اندازه : 3.7 Mb   (ZIP)

  35 جستجوها
 • USB 2.­0 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2004.12.03   انتشار : V1.­4.­2 Build 10

  اندازه : 545 Kb   (ZIP)

  34 جستجوها
 • Gigabyte N411 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2004.12.08   انتشار : 3A13

  اندازه : 3.46 Mb   (ZIP)

  28 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte لپ تاپ ها