HP Compaq Presario CQ45-140TX درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Compaq Presario CQ45-140TX در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : TV Tuner
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2009.09.25
انتشار : 1.­0.­0.­4 Rev.­ A
اندازه : 6.75 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 69
Find

فایل های پرطرفدار HP Compaq Presario CQ45-140TX

 • Motorola SoftStylus

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.01   انتشار : 2.­2.­119.­2 Rev.­

  اندازه : 42.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  232 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  205 جستجوها
 • Integrated Hybrid TV Tuner

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.15   انتشار : 1.­3.­0.­69 A

  اندازه : 4.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  143 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.04.10   انتشار : 8.­20 Rev.­ C

  اندازه : 5.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  125 جستجوها
 • Advisor

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 3.­2.­9652.­3188 Rev.­ A

  اندازه : 67.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • Recovery Disc Creator Patch

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.21   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 1.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • USB Digital/­Analog TV Tuner

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­1 C

  اندازه : 3.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  113 جستجوها
 • JMB38X Card Reader Host Controller

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.06.19   انتشار : 1.­0.­17.­7 Rev.­ C

  اندازه : 1.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  112 جستجوها
 • HP Compaq Presario CQ45-140TX نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.26   انتشار : 1.­18.­15.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.17   انتشار : 9.­0.­0.­1008 A

  اندازه : 2.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 6.­10.­6087.­0 C

  اندازه : 24.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • Integrated Digital TV Tuner

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.20   انتشار : 1.­0.­0.­46 A

  اندازه : 1.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  101 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها