دانلود رایگان درایورهایHP Compaq Presario V6422TU

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Compaq Presario V6422TU در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 6.­00 E

  اندازه : 17.67 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  105 جستجوها
 • HP Compaq Presario V6422TU نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­00 C

  اندازه : 462 Kb   (MSZIP)

  78 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 7.­10

  اندازه : 9.22 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  66 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.10.31   انتشار : 2.­00

  اندازه : 14.75 Mb   (MSZIP)

  66 جستجوها
 • Conexant Audio (32-bit) درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.06.09   انتشار : 4.­15.­0.­50 A

  اندازه : 5.47 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  65 جستجوها
 • Active Support Library درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.09.23   انتشار : 2.­03.­0.­2

  اندازه : 5.76 Mb   (MSZIP)

  64 جستجوها
 • Conexant Modem (64-bit) درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.06.09   انتشار : 7.­61.­00.­00 C

  اندازه : 31.82 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  63 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : F.­2E

  اندازه : 3.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.08.03   انتشار : 1.­3.­0.­0

  اندازه : 21.22 Mb   (MSZIP)

  56 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.10.09   انتشار : 10.­0.­13.­2

  اندازه : 24.26 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  54 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.11.06   انتشار : 2.­1.­2.­0 A

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  53 جستجوها
 • HP Compaq Presario V6422TU درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2007.02.08   انتشار : 4.­0.­5 B

  اندازه : 2.59 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.06.20   انتشار : 7.­5.­0.­1017

  اندازه : 20.16 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها