دانلود رایگان درایورهایHP ENVY 14-2014eo

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP ENVY 14-2014eo در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • HP ENVY 14-2014eo BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.01   انتشار : F.­0F

  اندازه : 14.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  205 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 9.­2.­0.­1021 Rev.­

  اندازه : 2.39 Mb   (INSTALLSHIELD)

  138 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 6.­10.­6330.­0 Rev.­

  اندازه : 34.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  104 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­10.­6417.­0

  اندازه : 42.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  77 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 6.­1.­7600.­30127 Rev.­

  اندازه : 9.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 8.­830.­6.­2000 Rev.­

  اندازه : 300.07 Mb   (INSTALLSHIELD)

  65 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­2.­8400.­30137

  اندازه : 17.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 10.­1.­2.­1004 Rev.­

  اندازه : 10.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • Intel Wireless درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 76.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 51.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.28   انتشار : 9.­0.­0.­0

  اندازه : 297.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 7.­0.­0.­1144 Rev.­

  اندازه : 6.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.03   انتشار : 15.­3.­1.­4 Rev.­

  اندازه : 100.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • HP ENVY 14-2014eo سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.05.31   انتشار : 07MH

  اندازه : 4.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها