دانلود رایگان درایورهایHP G72-110SD

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP G72-110SD در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Realtek PCI-E Fast Ethernet NIC درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.30   انتشار : 7.­11.­1127.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 5.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  81 جستجوها
 • Realtek USB 2.­0 Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 6.­1.­7600.­30105 Rev.­ A

  اندازه : 7.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  66 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 1.­0.­1.­1002 A

  اندازه : 3.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 4.­0.­7.­0

  اندازه : 17.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • HP G72-110SD BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.03   انتشار : F.­37 Rev.­ A

  اندازه : 6.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.08.13   انتشار : 6.­00 Rev.­ A

  اندازه : 16.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 8.­15.­10.­2086 Rev.­ A

  اندازه : 41.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Realtek RTL8191SE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 2007.­1.­1002.­2009 Rev.­

  اندازه : 17.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.05.07   انتشار : 6.­0.­0.­1179 B

  اندازه : 5.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 9.­1.­1.­1023 Rev.­ A

  اندازه : 2.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.08.05   انتشار : 5.­60.­350.­11

  اندازه : 20.68 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  28 جستجوها
 • LSI High-Definition Audio (HDA) Modem درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­2.­97.­0 Rev.­

  اندازه : 5.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  26 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.18   انتشار : 1.­00

  اندازه : 20.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 6.­0.­1.­6037 A

  اندازه : 52.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • Intel Matrix Storage Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.08   انتشار : 8.­9.­4.­1004 Rev.­ A

  اندازه : 21.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  22 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.52 Mb   (MSZIP)

  19 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.18   انتشار : 6.­50.­17.­1 Rev.­ A

  اندازه : 26.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها
 • HP G72-110SD نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.26   انتشار : 1.­18.­15.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  17 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­00 A

  اندازه : 6.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  16 جستجوها
 • HP G72-110SD نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.15   انتشار : 7 Rev.­ E

  اندازه : 57.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  15 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.09.27   انتشار : 2.­00

  اندازه : 9.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  14 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.04.11   انتشار : 8.­15.­10.­2086 Rev.­ A

  اندازه : 40.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  14 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.30   انتشار : 15.­0.­7.­0 Rev.­ A

  اندازه : 37.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  13 جستجوها
 • AMD High-Definition Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 8.­711.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 127.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  13 جستجوها
 • HP G72-110SD نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.10   انتشار : 3.­4.­12850.­3526 Rev.­ E

  اندازه : 67.95 Mb   (MSZIP)

  13 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.02   انتشار : 3.­50.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 3.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  11 جستجوها
 • Intel PRO/­Wireless درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.22   انتشار : 13.­2 Rev.­ A

  اندازه : 13.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  10 جستجوها
 • HP G72-110SD نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 7.­0.­43.­12698 Rev.­

  اندازه : 115.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  10 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها