HP Pavilion 15-b002em درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion 15-b002em در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : IDT High-Definition (HD) Audio
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2012.11.22
انتشار : 6.­10.­6425.­0
اندازه : 43.27 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 22
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 15-b002em

 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.08   انتشار : 1.­00 A

  اندازه : 380.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  80 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 15.­10

  اندازه : 243.83 Mb   (MSZIP)

  73 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b002em درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 4.­6.­10.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 15.­5.­6.­48

  اندازه : 165.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  69 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b002em درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.21   انتشار : 11.­0.­752.­0

  اندازه : 88.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.30   انتشار : 1.­10

  اندازه : 291.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.18   انتشار : 11.­5.­12.­1002

  اندازه : 8.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.18   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 31.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b002em سیستمعامل

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.11   انتشار : 5.­1.­2.­0

  اندازه : 3.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • HP Pavilion 15-b002em نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 8.­0.­5.­3416

  اندازه : 105.74 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.22   انتشار : 9.­17.­10.­2857

  اندازه : 136.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • MediaTek(Ralink) 802.­11 Wireless LAN (WLAN) Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0

  اندازه : 30.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها