HP Pavilion 15-e005tx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion 15-e005tx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Utility Center
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2014.04.16
انتشار : 2.­4.­4
اندازه : 6.41 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 61
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 15-e005tx

 • System Event Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.26   انتشار : 1.­10

  اندازه : 2.7 Mb   (MSZIP)

  109 جستجوها
 • HP Pavilion 15-e005tx درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.04   انتشار : 9.­2.­10.­24

  اندازه : 84.49 Mb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.11   انتشار : 9.­0.­0.­1287

  اندازه : 35.37 Mb   (INSTALLSHIELD)

  103 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.28   انتشار : 15.­10.­0.­11

  اندازه : 209.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  99 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.25   انتشار : 13.­151.­2.­0

  اندازه : 277.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.13   انتشار : 6.­0.­1.­6870

  اندازه : 170.63 Mb   (MSZIP)

  85 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 10.­18.­10.­3277

  اندازه : 157.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  84 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.23   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 36.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  83 جستجوها
 • Qualcomm Atheros QCA9000 Series Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.10   انتشار : 1.­00

  اندازه : 42.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0 Rev.­D

  اندازه : 36.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • UEFI Support Environment

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.26   انتشار : 5.­3.­3.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (MSZIP)

  82 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.15   انتشار : 12.­105.­0.­0

  اندازه : 205.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها