HP Pavilion 15-n025sw درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion 15-n025sw در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : AMD High-Definition (HD) Graphics
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2013.11.15
انتشار : 13.­152.­1.­3000
اندازه : 287.39 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 22
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 15-n025sw

 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 17.­0.­6.­2

  اندازه : 147.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  64 جستجوها
 • AC Power Control Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­00 Rev.­B

  اندازه : 14.41 Mb   (MSZIP)

  58 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Utility Center

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 2.­4.­4

  اندازه : 6.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • MediaTek(Ralink) 802.­11 Wireless LAN (WLAN) Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0

  اندازه : 30.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.11   انتشار : 5.­0.­27.­0

  اندازه : 36.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.14   انتشار : 5.­0.­25.­0

  اندازه : 34.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 6.­2.­9200.­29068

  اندازه : 10.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.16   انتشار : 12.­102.­4.­5000

  اندازه : 212.51 Mb   (MSZIP)

  38 جستجوها
 • HP Pavilion 15-n025sw نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.19   انتشار : 1.­00.­100.­011

  اندازه : 694.03 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.16   انتشار : 6.­0.­1.­6950

  اندازه : 174.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • MediaTek (Ralink) 802.­11 b/­g/­n Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.17   انتشار : 5.­0.­45.­0 Rev.­D

  اندازه : 36.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها