HP Pavilion 15-n025sx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion 15-n025sx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Smart Connect Technology
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2014.05.30
انتشار : 1.­0.­8.­0
اندازه : 32.92 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 33
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion 15-n025sx

 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.12   انتشار : 16.­5.­3.­3

  اندازه : 136.29 Mb   (MSZIP)

  115 جستجوها
 • HP Pavilion 15-n025sx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 8.­00.­57

  اندازه : 90.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.06   انتشار : 12.­6.­0.­1033

  اندازه : 17.27 Mb   (MSZIP)

  95 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.15   انتشار : 6.­0.­1.­7016

  اندازه : 213.78 Mb   (MSZIP)

  94 جستجوها
 • ENERGY STAR Qualified Power Plan

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.16   انتشار : 1.­0.­9 Rev.­B

  اندازه : 4.03 Mb   (MSZIP)

  88 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.24   انتشار : 8.­1.­10.­1275

  اندازه : 35.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  83 جستجوها
 • Realtek High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.20   انتشار : 6.­0.­1.­6950

  اندازه : 174.73 Mb   (MSZIP)

  82 جستجوها
 • 3005pr USB 3.­0 Port Replicator

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.16   انتشار : 7.­5.­52960.­0

  اندازه : 36.21 Mb   (MSZIP)

  78 جستجوها
 • NVIDIA Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.02   انتشار : 9.­18.­13.­1170

  اندازه : 318.33 Mb   (MSZIP)

  75 جستجوها
 • Intel 7260/­3160 Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.06.06   انتشار : 16.­1.­4.­4

  اندازه : 201.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.14   انتشار : 5.­0.­25.­0

  اندازه : 34.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  70 جستجوها
 • HP Pavilion 15-n025sx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.31   انتشار : 8.­0.­5.­3416

  اندازه : 105.74 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها