دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion dv6-1215sd

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion dv6-1215sd در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 2.­0.­0.­1(DDK2.­8.­109) A

  اندازه : 31.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  133 جستجوها
 • AMD Video درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 8.­572.­1.­0 A

  اندازه : 112.6 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • MediaSmart SmartMenu درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 3.­0 A

  اندازه : 2.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  99 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­3911 Rev.­ A

  اندازه : 110.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 D

  اندازه : 43.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • JMB38X Card Reader Host Controller درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 1.­0.­22.­5 Rev.­ A

  اندازه : 1.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 3.­0 Rev.­ C

  اندازه : 34.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  88 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 13.­2.­4.­12 Rev.­ A

  اندازه : 34.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 Rev.­ B2

  اندازه : 47.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 Rev.­ C

  اندازه : 42.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 7.­3.­522.­2009 Rev.­ A

  اندازه : 5.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  73 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.16   انتشار : 7.­0.­43.­12698 Rev.­

  اندازه : 115.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­2626 C

  اندازه : 119.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Realtek RTL8103EL/­8111DL PCI-E Ethernet NIC درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 6.­216.­120.­2009 A

  اندازه : 5.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.04   انتشار : 3.­00 A

  اندازه : 18.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • Validity Fingerprint Sensor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­1.­0.­2(3.­1.­366) Rev.­ A

  اندازه : 43.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 2.­20 Rev.­ B2

  اندازه : 58.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • AMD USB Filter درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 1.­0.­7.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.24 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 6.­1.­7100.­30094 Rev.­ A

  اندازه : 7.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.14   انتشار : 1.­18.­12.­1 Rev.­ A

  اندازه : 11.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Quick Launch Buttons درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.09   انتشار : 6.­50.­16.­1 Rev.­ A

  اندازه : 26.05 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • Recovery Manager Installer Patch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­5

  اندازه : 377 Kb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 C

  اندازه : 348.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.05   انتشار : 4.­1.­0.­3790 Rev.­ A

  اندازه : 27.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.15   انتشار : 5.­60.­48.­35 Rev.­ C

  اندازه : 20.7 Mb   (MSZIP)

  46 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 2.­6.­0.­0 A

  اندازه : 4.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • AMD Graphics درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 8.­635.­0.­0 Rev.­ B

  اندازه : 111.26 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.18   انتشار : 5.­60.­18.­8

  اندازه : 20.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • IDT Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­00 Rev.­ A

  اندازه : 26.1 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.07   انتشار : 2.­0.­2519 Rev.­

  اندازه : 46.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  42 جستجوها
 • Advisor درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.25   انتشار : 3.­2.­9652.­3188 Rev.­ A

  اندازه : 67.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.07.09   انتشار : 2.­10 C

  اندازه : 3.15 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها
 • JMicron Card Reader درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­32.­1 Rev.­ A

  اندازه : 1.23 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 3.­0 D

  اندازه : 58.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 4.­0.­3.­1 Rev.­ A

  اندازه : 4.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • USB Recovery Flash Disk Utility درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.15   انتشار : 1.­00 Rev.­ A

  اندازه : 6.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.17   انتشار : 3.­50.­5.­1

  اندازه : 3.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  38 جستجوها
 • AMD USB Filter درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­10.­78 Rev.­ A

  اندازه : 2.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Wireless Assistant درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 3.­50.­10.­1

  اندازه : 4.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Integrated Digital TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.01.20   انتشار : 1.­0.­0.­46 A

  اندازه : 1.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 2.­20 B2

  اندازه : 231.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • IDT High-Definition Audio CODEC درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 6.­10.­6087.­61 Rev.­ A

  اندازه : 20.91 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.05.28   انتشار : 5.­1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.05.29   انتشار : 4.­0.­1.­3749_­32 Rev.­ A

  اندازه : 22.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  33 جستجوها
 • Synaptics PS/­2 Port TouchPad درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.03.13   انتشار : 12.­1.­0 A

  اندازه : 13.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­3903 Rev.­ A

  اندازه : 45.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Help and Support درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.03.09   انتشار : 2.­1.­3.­0 Rev.­ A

  اندازه : 10.57 Mb   (MSZIP)

  29 جستجوها
 • TV Tuner درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 1.­0.­0.­4 Rev.­ A

  اندازه : 6.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • ENE CIR Receiver درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.25   انتشار : 2.­7.­4.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • WinFlash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.11.20   انتشار : F.­18 Rev.­

  اندازه : 3.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • USB Digital/­Analog TV Tuner درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.22   انتشار : 2.­1 C

  اندازه : 3.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion dv6-1215sd نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.23   انتشار : 4.­0.­1.­4007 Rev.­ A

  اندازه : 429.25 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها