HP Pavilion g4-1012tx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g4-1012tx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : On-Screen Display Utility
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.11.07
انتشار : 1.­30 Rev.­A
اندازه : 1.46 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 34
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g4-1012tx

 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 9.­2.­0.­1015 Rev.­

  اندازه : 2.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  153 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.24   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  142 جستجوها
 • Essential System Updates

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 8.­00 Rev.­ A

  اندازه : 29.61 Mb   (MSZIP)

  134 جستجوها
 • HP Pavilion g4-1012tx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.30   انتشار : 3.­5.­3.­5120(DE)

  اندازه : 157.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  118 جستجوها
 • Ralink/­Motorola Bluetooth Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.04   انتشار : 3.­0.­43.­307 Rev.­

  اندازه : 48.68 Mb   (MSZIP)

  108 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 14.­2 Rev.­ A

  اندازه : 26.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  99 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­10.­6365.­0 Rev.­

  اندازه : 35.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • Intel Wireless ,­ Intel PROSet,­ and Intel My WiFi

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 15.­1.­0.­18

  اندازه : 158.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 10.­5.­0.­1026

  اندازه : 11.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  93 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 7.­48.­823.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­2.­0.­1002 Rev.­

  اندازه : 1.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  83 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­1.­7601.­85 Rev.­

  اندازه : 11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها