HP Pavilion g4-2189ca درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g4-2189ca در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Wireless Button
برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.11.14
انتشار : 1.­0.­6.­1
اندازه : 2.67 Mb (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 59
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g4-2189ca

 • HP Pavilion g4-2189ca درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.02   انتشار : 6.­5

  اندازه : 234.14 Mb   (MSZIP)

  125 جستجوها
 • HP Pavilion g4-2189ca درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.06   انتشار : 9.­2.­10.­10

  اندازه : 80.55 Mb   (MSZIP)

  111 جستجوها
 • HP Pavilion g4-2189ca BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.25   انتشار : F.­05

  اندازه : 4.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  109 جستجوها
 • Recovery Manager Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­00 Rev.­ S

  اندازه : 1.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 6.­1.­7601.­29004

  اندازه : 10.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 181.59 Mb   (MSZIP)

  81 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.06   انتشار : 3.­2.­13.­0

  اندازه : 22.39 Mb   (MSZIP)

  80 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.69 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • Launch Box

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.20   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.68 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • HP Pavilion g4-2189ca سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2013.03.11   انتشار : 5.­1.­2.­0

  اندازه : 3.13 Mb   (MSZIP)

  71 جستجوها
 • HP Pavilion g4-2189ca نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­1.­466.­3970

  اندازه : 4.24 Mb   (MSZIP)

  69 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  68 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها