HP Pavilion g6-1014sx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1014sx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : System Diagnostics UEFI
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.03.24
انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A
اندازه : 1.52 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 34
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-1014sx

 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.20   انتشار : 5.­60.­350.­23

  اندازه : 43.62 Mb   (INSTALLSHIELD)

  90 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 14.­2 Rev.­ A

  اندازه : 26.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 9.­2.­0.­1015 Rev.­

  اندازه : 2.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1014sx BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.28   انتشار : F.­66

  اندازه : 11.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Wireless Assistant

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.07.21   انتشار : 4.­0.­10.­0 Rev.­

  اندازه : 17.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­2.­0.­1002 Rev.­

  اندازه : 1.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • On-Screen Display Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­10.­6324.­0 Rev.­

  اندازه : 33.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • Advanced Format Hard Disk In

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.04.08   انتشار : 1.­0 Rev.­ A

  اندازه : 22.17 Mb   (MSZIP)

  51 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.24   انتشار : 9.­20

  اندازه : 81.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 7.­0.­0.­1144 Rev.­

  اندازه : 4.21 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 3.­2.­12.­0

  اندازه : 22.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها