HP Pavilion g6-1061sx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1061sx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Conexant USB Audio
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.12.09
انتشار : 1.­29.­10.­0
اندازه : 2.99 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 43
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-1061sx

 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­10.­6365.­0 Rev.­

  اندازه : 35.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  191 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 8.­15.­10.­2476 Rev.­

  اندازه : 67.61 Mb   (INSTALLSHIELD)

  126 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 14.­2 Rev.­ A

  اندازه : 26.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 7.­48.­823.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  78 جستجوها
 • Essential System Updates

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.21   انتشار : 8.­00 Rev.­ A

  اندازه : 29.61 Mb   (MSZIP)

  73 جستجوها
 • Recovery Manager Application

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­00 Rev.­ S

  اندازه : 1.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1061sx نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 1.­18.­22.­2 Rev.­

  اندازه : 11.85 Mb   (MSZIP)

  57 جستجوها
 • Conexant USB Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 1.­29.­10.­0

  اندازه : 2.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : 6.­0.­0.­1179 Rev.­

  اندازه : 9.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­1.­7601.­85 Rev.­

  اندازه : 11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.18   انتشار : 8.­15.­10.­2559

  اندازه : 86.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • UEFI Support Environment

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.16   انتشار : 5.­3.­1.­0

  اندازه : 6.72 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها