HP Pavilion g6-1211sx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1211sx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Rapid Storage Technology
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.10.24
انتشار : 10.­5.­0.­1026
اندازه : 11.4 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 25
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-1211sx

 • HP Pavilion g6-1211sx سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2013.08.01   انتشار : 0004HPM1

  اندازه : 27.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1211sx نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • System Diagnostics UEFI

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.24   انتشار : 3.­7.­0.­0 Rev.­ A

  اندازه : 1.52 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • Atheros Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 7.­4.­0.­100 Rev.­

  اندازه : 176.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 7.­48.­823.­2011 Rev.­

  اندازه : 5.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  35 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­17.­10.­2857

  اندازه : 136.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Intel PROSet Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.14   انتشار : 1.­1

  اندازه : 147.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.30   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 26.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Realtek RTL8188CE 802.­11b/­g/­n Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.19   انتشار : 2007.­3.­0821.­2012

  اندازه : 21.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­2.­9200.­28127

  اندازه : 11.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  31 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها