HP Pavilion g6-1250sk درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-1250sk در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Conexant USB Audio
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.12.09
انتشار : 1.­29.­10.­0
اندازه : 2.99 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 61
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-1250sk

 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 181.59 Mb   (INSTALLSHIELD)

  72 جستجوها
 • Conexant USB Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.09   انتشار : 1.­29.­10.­0

  اندازه : 2.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • HP Pavilion g6-1250sk BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.02.28   انتشار : F.­66

  اندازه : 11.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.15   انتشار : 15.­3.­11.­0 Rev.­

  اندازه : 105.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • Symantec Validation and ID Protection Service (VIP) Access SDK

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.16   انتشار : 1.­1.­0.­4

  اندازه : 26.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • Atheros 2011 Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.14   انتشار : 9.­2.­0.­444

  اندازه : 72.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • Intel Bluetooth 3.­0 HS enabler

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.22   انتشار : 1.­1 Rev.­ A

  اندازه : 14.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  49 جستجوها
 • NVIDIA High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.15   انتشار : 8.­17.­12.­6847 Rev.­

  اندازه : 236.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 31.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  43 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.24   انتشار : 6.­1.­7601.­85 Rev.­

  اندازه : 11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  41 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها