HP Pavilion g6-2020sj درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2020sj در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Wireless ,­ Intel PROSet,­ and Intel My WiFi
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.09.06
انتشار : 15.­2.­0.­19
اندازه : 171.19 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 25
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-2020sj

 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  176 جستجوها
 • UEFI Support Environment

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.05   انتشار : 5.­3.­2.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.10   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 26.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • Intel Bluetooth

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.28   انتشار : 2.­6

  اندازه : 76.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2020sj نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­1.­466.­3970

  اندازه : 4.24 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.08   انتشار : 4.­1.­16.­1

  اندازه : 9.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2020sj سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : DS-8A8SH KH63

  اندازه : 1.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2020sj درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.02   انتشار : 6.­5

  اندازه : 234.14 Mb   (INSTALLSHIELD)

  54 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2020sj نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.22   انتشار : 1.­5.­5323.­0

  اندازه : 4.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  52 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 6.­10.­6392.­0

  اندازه : 41.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  50 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.22   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها