HP Pavilion g6-2040sc درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2040sc در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Broadcom Wireless LAN
برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.09.18
انتشار : 6.­30.­59.­49
اندازه : 24.5 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 94
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-2040sc

 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 6.­30.­59.­49

  اندازه : 24.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2040sc BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.07.20   انتشار : F.­0A

  اندازه : 5.85 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  62 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.16   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 23.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  58 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 5.­0.­5.­0

  اندازه : 31.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 5.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 1.­00

  اندازه : 180.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.16   انتشار : 15.­1.­1.­1

  اندازه : 58.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  46 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.16   انتشار : 6.­1.­7601.­29004

  اندازه : 10.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2040sc نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD 10 (2D/­3D)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 10.­0.­5.­3817

  اندازه : 138.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 31.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها