دانلود رایگان درایورهایHP Pavilion g6-2120nr

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2120nr در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.31   انتشار : 1.­00

  اندازه : 180.53 Mb   (MSZIP)

  81 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 4.­6.­10.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (MSZIP)

  54 جستجوها
 • Atheros Bluetooth 4.­0 + HS درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.02.02   انتشار : 7.­4.­0.­120

  اندازه : 279.44 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr BIOS

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.01   انتشار : F.­26

  اندازه : 7.76 Mb   (MSZIP)

  49 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.02   انتشار : 6.­5

  اندازه : 234.14 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.10   انتشار : 16.­5.­3.­3

  اندازه : 136.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 15.­3.­27.­1

  اندازه : 105.01 Mb   (MSZIP)

  48 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.16   انتشار : 4.­2.­9.­1

  اندازه : 9.52 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  45 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : UJ8B1 H.­04

  اندازه : 1.93 Mb   (MSZIP)

  44 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.13   انتشار : 5.­100.­82.­139

  اندازه : 35.3 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  42 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 6.­2.­8400.­29029

  اندازه : 17.28 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  41 جستجوها
 • Launch Box درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.20   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.68 Mb   (MSZIP)

  39 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 6.­10.­6381.­0

  اندازه : 38.53 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  35 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 8.­941.­1.­0

  اندازه : 222.96 Mb   (MSZIP)

  35 جستجوها
 • Launch Box درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 181.59 Mb   (MSZIP)

  33 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 6.­30.­59.­49

  اندازه : 24.5 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  32 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 8.­982.­10.­5000

  اندازه : 207.63 Mb   (MSZIP)

  31 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.06   انتشار : 3.­2.­13.­0

  اندازه : 22.39 Mb   (MSZIP)

  28 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.25   انتشار : F.­05

  اندازه : 4.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Recovery Manager Application درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.08.22   انتشار : 6.­00 Rev.­ S

  اندازه : 1.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  27 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 8.­982.­7.­0

  اندازه : 213.38 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.14   انتشار : 3.­5.­4.­5527

  اندازه : 157.95 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.04   انتشار : 9.­2.­10.­6

  اندازه : 65.46 Mb   (MSZIP)

  27 جستجوها
 • Wireless Button درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.14   انتشار : 1.­0.­6.­1

  اندازه : 2.67 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  27 جستجوها
 • CoolSense Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.03   انتشار : 2.­10.­51

  اندازه : 6.4 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.05   انتشار : 6.­0.­100.­272

  اندازه : 66.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Connection Manager درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.11   انتشار : 4.­1.­25.­1 Rev.­ A

  اندازه : 22.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 8.­982.­10.­6000

  اندازه : 211.23 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : F.­17

  اندازه : 7.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  24 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 5.83 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • Ralink 802.­11 Wireless LAN Adapter درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.29   انتشار : 5.­0.­5.­0

  اندازه : 31.88 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  23 جستجوها
 • CyberLink PowerDVD 10 (2D/­3D) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 10.­0.­5.­3817

  اندازه : 138.18 Mb   (MSZIP)

  23 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN) درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 7.­48.­823.­2011

  اندازه : 5.77 Mb   (MSZIP)

  21 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.29   انتشار : 8.­982.­10.­2500

  اندازه : 211.76 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.69 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.06   انتشار : 9.­2.­10.­10

  اندازه : 80.55 Mb   (MSZIP)

  20 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.08   انتشار : 4.­1.­16.­1

  اندازه : 9.47 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  20 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  19 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 31.53 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.13   انتشار : 1.­1.­466.­3970

  اندازه : 4.24 Mb   (MSZIP)

  18 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 6.­1.­7601.­29004

  اندازه : 10.94 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  18 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2013.03.11   انتشار : 5.­1.­2.­0

  اندازه : 3.13 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 3.­5.­6.­6119

  اندازه : 158.01 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.31   انتشار : 10.­0.­7.­4702

  اندازه : 137.45 Mb   (MSZIP)

  17 جستجوها
 • Synaptics TouchPad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.02.02   انتشار : 9.­2.­0.­480

  اندازه : 82.96 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  17 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.27   انتشار : 12.­0.­0.­2100

  اندازه : 165.73 Mb   (MSZIP)

  16 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 4.­6.­8.­1

  اندازه : 7.04 Mb   (MSZIP)

  15 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.08.27   انتشار : 5.­0.­0.­0

  اندازه : 2.62 Mb   (MSZIP)

  15 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr سیستمعامل

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : DS-8A8SH KH63

  اندازه : 1.81 Mb   (MSZIP)

  15 جستجوها
 • UEFI Support Environment درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.26   انتشار : 5.­3.­3.­0

  اندازه : 6.73 Mb   (MSZIP)

  15 جستجوها
 • Support Assistant درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.09   انتشار : 7.­0.­39.­15

  اندازه : 39.65 Mb   (MSZIP)

  14 جستجوها
 • Essential System Updates درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.04   انتشار : 5.­00

  اندازه : 30.94 Mb   (MSZIP)

  13 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  13 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2012.09.10   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 26.04 Mb   (MSZIP)

  13 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.07   انتشار : 4.­2.­8.­1

  اندازه : 9.5 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  13 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.07   انتشار : 6.­0.­100.­257

  اندازه : 66.42 Mb   (MSZIP)

  11 جستجوها
 • On-Screen Display Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  11 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2120nr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.28   انتشار : 1.­40

  اندازه : 7.15 Mb   (MSZIP)

  10 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها