HP Pavilion g6-2138sr درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2138sr در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : HP Pavilion g6-2138sr drivers
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.10.16
انتشار : 4.­6.­10.­1
اندازه : 7.06 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 77
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-2138sr

 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 15.­3.­27.­1 Rev.­

  اندازه : 105.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 3.­5.­6.­6119

  اندازه : 158.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.02   انتشار : 9.­2.­0.­480

  اندازه : 82.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  80 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 4.­6.­10.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  77 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr سیستمعامل

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.11   انتشار : 5.­1.­2.­0

  اندازه : 3.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  76 جستجوها
 • On-Screen Display Utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.07   انتشار : 1.­30 Rev.­A

  اندازه : 1.46 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 2.­70

  اندازه : 3.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.05   انتشار : 6.­0.­100.­272

  اندازه : 66.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  61 جستجوها
 • IDT High-Definition (HD) Audio

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 6.­10.­6425.­0

  اندازه : 43.27 Mb   (INSTALLSHIELD)

  60 جستجوها
 • Broadcom Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.13   انتشار : 5.­100.­82.­139

  اندازه : 35.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  59 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.06   انتشار : 7.­48.­823.­2011

  اندازه : 5.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  56 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2138sr سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : UJ8B1 H.­04

  اندازه : 1.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها