HP Pavilion g6-2222tx درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2222tx در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : 3005pr USB 3.­0 Port Replicator
برای : Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2013.07.26
انتشار : 7.­3.­49122.­0
اندازه : 35.08 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 30
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-2222tx

 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 6.­2.­8400.­29029

  اندازه : 17.28 Mb   (INSTALLSHIELD)

  79 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2222tx سیستمعامل

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : UJ8B1 H.­04

  اندازه : 1.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  68 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 31.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  67 جستجوها
 • AMD High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.26   انتشار : 8.­982.­10.­1600

  اندازه : 300.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2222tx نرمافزار

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.31   انتشار : 10.­0.­7.­4702

  اندازه : 137.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2222tx درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.16   انتشار : 4.­6.­10.­1

  اندازه : 7.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  48 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2222tx نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.27   انتشار : 8.­0.­3.­2527

  اندازه : 105.05 Mb   (INSTALLSHIELD)

  47 جستجوها
 • Intel Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.30   انتشار : 2.­6.­23.­40059

  اندازه : 98.14 Mb   (MSZIP)

  47 جستجوها
 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 9.­3.­0.­1019 A

  اندازه : 2.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Qualcomm Atheros AR9000 Series Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.29   انتشار : 1.­00

  اندازه : 33.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.31   انتشار : 11.­6.­2.­1002

  اندازه : 8.76 Mb   (INSTALLSHIELD)

  44 جستجوها
 • Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 182.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها