HP Pavilion g6-2390sr درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g6-2390sr در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : ProtectSmart Hard Drive Protection
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2013.04.16
انتشار : 4.­2.­9.­1
اندازه : 9.52 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 28
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g6-2390sr

 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.23   انتشار : 8.­15.­10.­2712 A

  اندازه : 151.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  125 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 Host Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.24   انتشار : 1.­0.­1.­209 A

  اندازه : 5.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.10   انتشار : 16.­5.­3.­3

  اندازه : 136.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.24   انتشار : 6.­1.­7601.­29004 A

  اندازه : 10.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  71 جستجوها
 • AC Power Control Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 13.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • Mediatek 802.­11 Wireless LAN Adapter

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.13   انتشار : 5.­0.­37.­0

  اندازه : 39.74 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2390sr BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.12   انتشار : F.­26

  اندازه : 7.17 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.27   انتشار : 5.­0.­25.­0

  اندازه : 34.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  51 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 15.­10

  اندازه : 243.83 Mb   (MSZIP)

  45 جستجوها
 • HP Pavilion g6-2390sr نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 10.­0.­4.­2928

  اندازه : 45.65 Mb   (INSTALLSHIELD)

  45 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 5.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها
 • Intel PROSet Bluetooth

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.29   انتشار : 2.­6 D

  اندازه : 98.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  39 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها