HP Pavilion g7-2150sb درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Pavilion g7-2150sb در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Essential System Updates
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.05.04
انتشار : 5.­00
اندازه : 30.94 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 16
Find

فایل های پرطرفدار HP Pavilion g7-2150sb

 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 2.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 16.­2.­10.­12

  اندازه : 125.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  40 جستجوها
 • Ralink 802.­11 b/­g/­n WiFi Adapter

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.10   انتشار : 5.­0.­2.­0

  اندازه : 26.04 Mb   (INSTALLSHIELD)

  37 جستجوها
 • ProtectSmart Hard Drive Protection

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.16   انتشار : 4.­2.­9.­1

  اندازه : 9.52 Mb   (INSTALLSHIELD)

  36 جستجوها
 • CoolSense Technology

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.03   انتشار : 2.­10.­51

  اندازه : 6.4 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Pavilion g7-2150sb نرمافزار

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.04.30   انتشار : 3.­5.­6.­6119

  اندازه : 158.01 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Realtek Local Area Network (LAN)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­3.­730.­2012

  اندازه : 5.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  32 جستجوها
 • Atheros Wireless LAN

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.16   انتشار : 9.­2.­0.­469

  اندازه : 106.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface (MEI)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.18   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 31.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  30 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 Host Controller

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.16   انتشار : 1.­0.­1.­209

  اندازه : 5.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 76.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها
 • Launch Box

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.15   انتشار : 1.­10

  اندازه : 4.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  25 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها