HP Spectre XT 13-2108tu درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ HP Spectre XT 13-2108tu در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Chipset Installation Utility and
برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit
منتشر شده ها : 2013.10.18
انتشار : 9.­4.­0.­1026
اندازه : 5.55 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 36
Find

فایل های پرطرفدار HP Spectre XT 13-2108tu

 • Intel Chipset Installation Utility and

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 5.55 Mb   (MSZIP)

  36 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.16   انتشار : 9.­17.­10.­2867

  اندازه : 136.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  34 جستجوها
 • HP Spectre XT 13-2108tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.17   انتشار : 4.­1.­19.­0

  اندازه : 208.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  29 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.21   انتشار : 2.­1.­0.­1002

  اندازه : 2.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • HP Spectre XT 13-2108tu نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.10   انتشار : 3.­00

  اندازه : 7.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • AC Power Control Utility

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­0.­6

  اندازه : 13.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  28 جستجوها
 • Intel High-Definition (HD) Graphics

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 10.­18.­10.­3277

  اندازه : 157.75 Mb   (MSZIP)

  24 جستجوها
 • Intel Bluetooth

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.28   انتشار : 2.­6

  اندازه : 76.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  23 جستجوها
 • HP Spectre XT 13-2108tu سیستمعامل

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.18   انتشار : 5.­2.­0.­0

  اندازه : 3.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • Intel Wireless

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : 15.­5.­6.­48

  اندازه : 165.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  20 جستجوها
 • HP Spectre XT 13-2108tu نرمافزار

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 5.­0.­1.­3202

  اندازه : 138.69 Mb   (INSTALLSHIELD)

  19 جستجوها
 • Synaptics TouchPad

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.29   انتشار : 16.­2.­15.­0

  اندازه : 136.45 Mb   (INSTALLSHIELD)

  18 جستجوها

فایل های پرطرفدار HP لپ تاپ ها