Lenovo B490 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo B490 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (Russian) Rescue and Recovery 4.­52
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2013.11.29
انتشار : 4.­52
اندازه : 400.41 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 96
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo B490

 • Windows XP Update Module Q903250

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  330 جستجوها
 • (Portuguese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  247 جستجوها
 • Windows XP update module

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 916 Kb   (MSZIP)

  200 جستجوها
 • Lenovo B490 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 6.­0.­1.­6909

  اندازه : 160.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  193 جستجوها
 • Lenovo B490 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.09   انتشار : 6.­0.­1.­6710

  اندازه : 125.66 Mb   (INSTALLSHIELD)

  188 جستجوها
 • (Czech) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  182 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework 3.­5

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 3.­5.­30729.­1

  اندازه : 231.75 Mb   (MSZIP)

  180 جستجوها
 • Lenovo B490 نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.31   انتشار : 6.­30.­59.­26

  اندازه : 6.8 Mb   (INSTALLSHIELD)

  180 جستجوها
 • Windows XP Update Module

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1

  اندازه : 926 Kb   (MSZIP)

  177 جستجوها
 • Lenovo B490 نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.18   انتشار : 15.­7.­0.­3/­15.­3.­1.­2

  اندازه : 270.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  177 جستجوها
 • (Brazilian Portuguese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  177 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.55 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  172 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها