Lenovo B490 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo B490 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Client Security Solution 8.­3
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.09.06
انتشار : 8.­30.­0057.­00
اندازه : 92.67 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 29
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo B490

 • Windows XP Update Module Q903250

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  219 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework 3.­5

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.01.06   انتشار : 3.­5.­30729.­1

  اندازه : 231.75 Mb   (MSZIP)

  133 جستجوها
 • (Portuguese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • (Italian) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Lenovo B490 نرمافزار

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.18   انتشار : 15.­7.­0.­3/­15.­3.­1.­2

  اندازه : 270.11 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • (Czech) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • PCI Express Quick Test

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  111 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 399.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  111 جستجوها
 • USB Access

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2002.09.26   انتشار : 1.­22

  اندازه : 1.37 Mb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • Intel Display

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 9.­17.­10.­3223

  اندازه : 82.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • (Portuguese) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • (Portuguese - Brazil) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 399.88 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها