دانلود رایگان درایورهایLenovo G485

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای لپ تاپ Lenovo G485 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chipset /­USB 3.­0 /­VGA (AMD) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.20   انتشار : 5.­12.­0.­13/­1.­0.­0.­72/­8.­982.­6.­0/­1.­0

  اندازه : 177.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  4511 جستجوها
 • Solution Center درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­3.­002

  اندازه : 34.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  297 جستجوها
 • Intel Wimax درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 44.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  266 جستجوها
 • WLAN (Liteon/­Atheros,­ Cybertan/­Broadcom) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 9.­2.­0.­432/­5.­100.­82.­112

  اندازه : 41.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  262 جستجوها
 • (Korean) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  256 جستجوها
 • Memory Test درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  240 جستجوها
 • (Portuguese) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  237 جستجوها
 • Conexant Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­65.­3.­53

  اندازه : 185.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  236 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : Device manager: 8.­17.­12.­9562(N13

  اندازه : 326.1 Mb   (CAB SELF-EXTRACTING)

  235 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.31   انتشار : 7.­54.­309.­2012

  اندازه : 5.86 Mb   (MSZIP)

  227 جستجوها
 • Touchpad (Synaptics,­ Elantech) درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 15.­3.­39.­0/­10.­4.­2.­8

  اندازه : 172.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  217 جستجوها
 • PCI Express Quick Test درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  212 جستجوها
 • Windows XP update module درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 916 Kb   (MSZIP)

  196 جستجوها
 • Intel AHCI درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 11.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  176 جستجوها
 • AMD Video درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­982.­6.­0

  اندازه : 174.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  170 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q889315 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  167 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.31   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 11.38 Mb   (MSZIP)

  160 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 4.96 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  160 جستجوها
 • Windows Diagnostics - Bootable USB درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.07   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  155 جستجوها
 • ThinkVantage Access Connections patch درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2013.11.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 565 Kb   (INSTALLSHIELD)

  139 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.55 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • (Danish) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • (Hebrew) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  136 جستجوها
 • (Portuguese - Brazilian) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 731 Kb   (INSTALLSHIELD)

  132 جستجوها
 • Wifi (CyberTan,­ Liteon) درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.26   انتشار : 6.­30.­59.­20/­10.­0.­0.­209

  اندازه : 39.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  131 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.86 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  130 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 6.­14.­0.­5398(HD Audio: 5.­14.­0.­309

  اندازه : 13.54 Mb   (INSTALLSHIELD)

  130 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.02   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.54 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  129 جستجوها
 • ThinkVantage Access Connections درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 5.­91

  اندازه : 38.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  129 جستجوها
 • Atheros WLAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 10.­0.­0.­260

  اندازه : 37.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  128 جستجوها
 • Bluetooth (Atheros,­ Broadcom) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­0.­1.­300/­12.­0.­0.­7800

  اندازه : 329.79 Mb   (INSTALLSHIELD)

  128 جستجوها
 • Onekey Recovery درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 7.­0.­1628

  اندازه : 278.87 Mb   (MSZIP)

  127 جستجوها
 • (Italian) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  127 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.02   انتشار : 1.­0.­5.­235

  اندازه : 5.42 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • Windows Vista Update Modules درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 4.73 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  125 جستجوها
 • (Turkish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Intel Wireless LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 15.­0.­0.­75

  اندازه : 229.69 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  122 جستجوها
 • (Finnish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­17.­10.­2843

  اندازه : 68.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  119 جستجوها
 • Windows XP Update Module درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1

  اندازه : 926 Kb   (MSZIP)

  118 جستجوها
 • ThinkVantage System Update Patch درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.06.11   انتشار : 1

  اندازه : 295 Kb   (MSZIP)

  117 جستجوها
 • (Greek) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.68 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • (Turkish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.64 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Memory Test درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 7.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  115 جستجوها
 • (Portuguese) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • Energy Management درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.12.02   انتشار : 3.­0.­4.­2

  اندازه : 4.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  115 جستجوها
 • (Polish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.66 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • (Swedish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • (Polish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.19 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : VGA: 8.­15.­10.­2712/­Display Audio:

  اندازه : 112.77 Mb   (CAB SELF-EXTRACTING)

  113 جستجوها
 • (Greek) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.86 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • (Italian) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.31 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • Linux Diagnostics درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2013.09.18   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 2.75 Mb  

  111 جستجوها
 • Touchpad (Synaptics,­ ElanTECH) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.24   انتشار : 16.­1.­3.­0/­10.­4.­2.­8

  اندازه : 212.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • (Finnish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • (Polish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  109 جستجوها
 • Wireless Quick Test درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Hotfix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.03.30   انتشار : KB2482122

  اندازه : 1.4 Mb   (MSZIP)

  108 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q917332 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1

  اندازه : 919 Kb   (MSZIP)

  108 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­2.­9200.­39048

  اندازه : 6.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • (Arabic) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  108 جستجوها
 • Scheduler patch to fix the tvtsched.­exe hold 99%­ CPU issue درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.12.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.8 Mb  

  107 جستجوها
 • Windows Vista Update Module درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.59 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • Intel WiMax درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 88.73 Mb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • (Czech) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.19 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • (Hungarian) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.17 Mb   (ZIP)

  106 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q894686 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­18.­13.­2649 (PhysX: 9.­13.­0604

  اندازه : 216.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • System Update 5.­03 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 5.­03.­0008

  اندازه : 10.99 Mb   (MSZIP)

  105 جستجوها
 • Touchpad (Synaptics,­ ElanTECH) درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.26   انتشار : 16.­2.­10.­13/­11.­4.­10.­2

  اندازه : 245.34 Mb   (INSTALLSHIELD)

  105 جستجوها
 • Intel WLAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 15.­0.­0.­75

  اندازه : 203.83 Mb   (INSTALLSHIELD)

  104 جستجوها
 • (Czech) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­17.­10.­2828 (HD Audio: 6.­14.­0.­3

  اندازه : 80.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  104 جستجوها
 • Solution Center درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­3.­002

  اندازه : 33.06 Mb   (INSTALLSHIELD)

  103 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework Version 2.­0 درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.15   انتشار : 2.­0

  اندازه : 22.42 Mb   (LZX)

  103 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q909667 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 907 Kb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • (Hebrew) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Hotfix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.30   انتشار : KB2482122

  اندازه : 1.7 Mb   (MSZIP)

  102 جستجوها
 • (Dutch) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Atheros LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 2.­1.­0.­4

  اندازه : 3.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • (Dutch) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.17 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • (Hungarian) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.66 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : Device manager: 8.­17.­12.­9562(N13

  اندازه : 420.31 Mb   (CAB SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • (Norwegian) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Nvidia Optimus VGA درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 9.­18.­13.­546

  اندازه : 218.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • Realtek Card Reader درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 6.­1.­8400.­39030

  اندازه : 6.18 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • (Hungarian) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • Synaptics Touchpad درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 17.­0.­6.­8

  اندازه : 44.87 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • Bluetooth (Atheros,­ Broadcom) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.20   انتشار : 7.­4.­0.­135/­6.­5.­1.­3200

  اندازه : 320.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • (Danish) Microsoft QFE files درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB975192 درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1

  اندازه : 1.55 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB2295810 درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 5.47 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • (Spanish) Windows XP Hotfix - KB896613 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q884868 درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­01

  اندازه : 1.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها