Lenovo G485 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo G485 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Chipset /­USB 3.­0 /­VGA (AMD)
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2012.12.20
انتشار : 5.­12.­0.­13/­1.­0.­0.­72/­8.­982.­6.­0/­1.­0
اندازه : 177.08 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 5746
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo G485

 • Chipset /­USB 3.­0 /­VGA (AMD)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.20   انتشار : 5.­12.­0.­13/­1.­0.­0.­72/­8.­982.­6.­0/­1.­0

  اندازه : 177.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  5746 جستجوها
 • Solution Center

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­3.­002

  اندازه : 34.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  334 جستجوها
 • WLAN (Liteon/­Atheros,­ Cybertan/­Broadcom)

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 9.­2.­0.­432/­5.­100.­82.­112

  اندازه : 41.89 Mb   (INSTALLSHIELD)

  313 جستجوها
 • Intel Wimax

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 7.­5.­1007.­26

  اندازه : 44.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  308 جستجوها
 • (Korean) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  297 جستجوها
 • Conexant Audio

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 8.­65.­3.­53

  اندازه : 185.42 Mb   (INSTALLSHIELD)

  288 جستجوها
 • (Portuguese) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.15 Mb   (ZIP)

  286 جستجوها
 • Memory Test

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.5 Mb   (INSTALLSHIELD)

  283 جستجوها
 • Lenovo G485 درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : Device manager: 8.­17.­12.­9562(N13

  اندازه : 326.1 Mb   (CAB SELF-EXTRACTING)

  277 جستجوها
 • PCI Express Quick Test

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 6.58 Mb   (INSTALLSHIELD)

  261 جستجوها
 • Realtek LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.31   انتشار : 7.­54.­309.­2012

  اندازه : 5.86 Mb   (MSZIP)

  256 جستجوها
 • Touchpad (Synaptics,­ Elantech)

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2012.11.29   انتشار : 15.­3.­39.­0/­10.­4.­2.­8

  اندازه : 172.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  248 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها