Lenovo G50-70 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo G50-70 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (Finnish) Microsoft QFE files
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2007.08.31
انتشار : XPSP2
اندازه : 10.63 Mb (ZIP)
جستجو ها : 5305
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo G50-70

 • Wifi (CyberTan,­ Liteon)

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.26   انتشار : 6.­30.­59.­20/­10.­0.­0.­209

  اندازه : 39.82 Mb   (INSTALLSHIELD)

  7391 جستجوها
 • (Finnish) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  5305 جستجوها
 • (Greek) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  607 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.02   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  503 جستجوها
 • Wireless LAN (CyberTan,­ Liteon)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.15   انتشار : 5.­100.­82.­95/­9.­2.­0.­502/­9.­2.­0.­419

  اندازه : 79.31 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  425 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 9.­5.­15.­1730

  اندازه : 52.97 Mb   (INSTALLSHIELD)

  425 جستجوها
 • WLAN (Atheros,­ Realtek)

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 10.­0.­0.­274/­2012.­5.­1125.­2013

  اندازه : 68.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  372 جستجوها
 • (Swedish) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  311 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.28   انتشار : 8.­0.­3.­1427

  اندازه : 47.91 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  303 جستجوها
 • Solution Center

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.23   انتشار : 2.­3.­002

  اندازه : 34.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  286 جستجوها
 • Registry patch to improve USB device detection on resume from sleep

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­02

  اندازه : 1.86 Mb   (MSZIP)

  255 جستجوها
 • Wireless Quick Test

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 7.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  255 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها