Lenovo G500 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo G500 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (Danish) Microsoft QFE files
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2007.04.06
انتشار : 1
اندازه : 10.17 Mb (ZIP)
جستجو ها : 14
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo G500

 • Windows Diagnostics - Bootable USB

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.07   انتشار : 1.­0

  اندازه : 1.71 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  1582 جستجوها
 • (Traditional Chinese) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  440 جستجوها
 • Intel Video

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.01.21   انتشار : 10.­18.­10.­3308

  اندازه : 50.02 Mb   (INSTALLSHIELD)

  354 جستجوها
 • AMD Video

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.18   انتشار : 12.­100.­14.­6000

  اندازه : 184.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  159 جستجوها
 • Wireless Quick Test

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 7.31 Mb   (INSTALLSHIELD)

  141 جستجوها
 • Windows XP Update Module

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1

  اندازه : 926 Kb   (MSZIP)

  138 جستجوها
 • (Greek) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.31   انتشار : 15.­0.­0.­75

  اندازه : 229.68 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  137 جستجوها
 • Energy Management

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 8.­0.­2.­5

  اندازه : 45.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  131 جستجوها
 • Atheros WLan

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 10.­0.­0.­260

  اندازه : 37.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  113 جستجوها
 • Intel WiMax

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.31   انتشار : 7.­0.­1010.­26

  اندازه : 90.38 Mb   (MSZIP)

  110 جستجوها
 • (Greek) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.2 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها