Lenovo G510 (Lenovo) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo G510 (Lenovo) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : ThinkVantage Registry Monitor Service Per
برای : Windows XP, Windows Vista
منتشر شده ها : 2009.09.21
انتشار : 1.­0
اندازه : 944 Kb (MSZIP)
جستجو ها : 17
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo G510 (Lenovo)

 • System Update 3.­16

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 3.­16.­0006

  اندازه : 16.12 Mb   (MSZIP)

  1435 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q894686

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  1007 جستجوها
 • ThinkVantage System Update Patch

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.06.11   انتشار : 1

  اندازه : 295 Kb   (MSZIP)

  259 جستجوها
 • (Danish) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  156 جستجوها
 • WLAN (Atheros,­ Broadcom,­ Realtek)

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.21   انتشار : 10.­0.­0.­242/­6.­30.­223.­75/­2012.­3.­09

  اندازه : 80.13 Mb   (INSTALLSHIELD)

  138 جستجوها
 • Intel Rapid storage Technology

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.23   انتشار : 11.­5.­4.­1001

  اندازه : 10.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  131 جستجوها
 • (English) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework Version 2.­0

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.04.15   انتشار : 2.­0

  اندازه : 22.42 Mb   (LZX)

  111 جستجوها
 • (Portuguese) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • Camera (AVC,­ Bison,­ Chicony,­ Lite-on)

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 6.­2.­9200.­10240/­3.­13.­829.­1

  اندازه : 26.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • Touchpad (Synaptics,­ Elan)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 16.­5.­2.­0/­11.­4.­14.­1

  اندازه : 125.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB970694 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها