Lenovo G570 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo G570 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : ThinkVantage Access Connections patch
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2013.11.11
انتشار : 1.­00
اندازه : 565 Kb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 46
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo G570

 • (Danish) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.84 Mb   (ZIP)

  845 جستجوها
 • Intel EchoPeak WiMAX

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.12.30   انتشار : 6.­2.­1202.­26

  اندازه : 22.05 Mb   (MSZIP)

  490 جستجوها
 • (Dutch) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  390 جستجوها
 • Wireless LAN (Liteon/­Atheros,­ CyberTan/­Broadcom)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.09   انتشار : 9.­2.­0.­502/­5.­100.­82.­112

  اندازه : 61.68 Mb   (INSTALLSHIELD)

  384 جستجوها
 • Intel Turbo Boost Technology

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.31   انتشار : 1.­2.­0.­1002

  اندازه : 1.32 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  318 جستجوها
 • Intel Wireless LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 15.­5.­0.­43

  اندازه : 113.12 Mb   (INSTALLSHIELD)

  311 جستجوها
 • Intel AHCI

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.24   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 11.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  309 جستجوها
 • (Finnish) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  300 جستجوها
 • Intel USB 3.­0

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.02   انتشار : 1.­0.­5.­235

  اندازه : 5.42 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  290 جستجوها
 • Huawei MobilePartner

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.02.23   انتشار : 13.­001.­07.­03.­335

  اندازه : 12.43 Mb   (MSZIP)

  285 جستجوها
 • (English) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  283 جستجوها
 • (Danish) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  266 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها