Lenovo IdeaPad Flex 15 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo IdeaPad Flex 15 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Onboard Graphics
برای : Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2011.11.17
انتشار : 8.­15.­10.­1808
اندازه : 26.05 Mb (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 45
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo IdeaPad Flex 15

 • System Update 3.­16

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 3.­16.­0006

  اندازه : 16.12 Mb   (MSZIP)

  121 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.02   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.89 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  119 جستجوها
 • Geniatech TV Tuner

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.11.16   انتشار : 1.­9.­1218.­0

  اندازه : 2.67 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • (Italian) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.91 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • Genesys Cardreader

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.13   انتشار : 4.­3.­0.­0

  اندازه : 6.96 Mb   (INSTALLSHIELD)

  101 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q884868

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­01

  اندازه : 1.43 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • Intel Video

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.07   انتشار : 9.­18.­10.­3220

  اندازه : 87.92 Mb   (INSTALLSHIELD)

  100 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB970694 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.11   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.58 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • ThinkVantage Access Connections

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2006.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 5.86 Mb  

  95 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q903250

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • CPP2 AMD DISCRETE VGA CARD

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 13.­152

  اندازه : 233.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها