Lenovo IdeaPad S500 Touch درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo IdeaPad S500 Touch در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Graphics
برای : Windows Vista
منتشر شده ها : 2008.10.21
انتشار : 15.­9.­5.­1502
اندازه : 19.21 Mb (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 27
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo IdeaPad S500 Touch

 • (Hungarian) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  103 جستجوها
 • Password Manager 4.­0 Installer

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.01.06   انتشار : 4.­00

  اندازه : 36.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • (Spanish) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.09.02   انتشار : 8.­1.­2.­1318

  اندازه : 28.9 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • Client Security Solution 8.­21

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.01.04   انتشار : 8.­21.­0015

  اندازه : 64.78 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q903250

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  86 جستجوها
 • Intel AHCI

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.10.02   انتشار : 8.­8.­0.­1009

  اندازه : 481 Kb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  82 جستجوها
 • (Chinese - Simplified) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 493.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  81 جستجوها
 • VIA Graphics

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.06.04   انتشار : 2.­00.­94

  اندازه : 8.5 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Client Security Solution 8.­3

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.06   انتشار : 8.­30.­0057.­00

  اندازه : 92.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  74 جستجوها
 • (Hungarian) Microsoft QFE files

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 3.85 Mb   (ZIP)

  74 جستجوها
 • (Norwegian) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 399.84 Mb   (INSTALLSHIELD)

  73 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها