Lenovo IdeaPad Y480 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo IdeaPad Y480 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Camera (Chicony,­ Bison,­ AzureWave)
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2012.05.20
انتشار : 1.­11.­927.­1/­13.­11.­1206.­1/­6.­1.­7600
اندازه : 34.51 Mb (SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 46
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo IdeaPad Y480

 • Intel Onboard Graphics

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.10.21   انتشار : 8.­15.­10.­1872

  اندازه : 25.3 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  157 جستجوها
 • (German) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.63 Mb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 6.­0.­1.­6543

  اندازه : 83.35 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB967582 (WW)

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.06.10   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.09 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  104 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.20   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 10.86 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • Windows 2000 Update Module

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2007.10.22   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.08 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها
 • (Czech) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.31   انتشار : XPSP2

  اندازه : 10.61 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ReadyComm

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 5.­1.­1.­20

  اندازه : 27.49 Mb   (MSZIP)

  76 جستجوها
 • ThinkVantage Registry Monitor Service Per

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.09.21   انتشار : 1.­0

  اندازه : 944 Kb   (MSZIP)

  75 جستجوها
 • Intel Video

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­17.­10.­2843/­10.­18.­10.­3277

  اندازه : 118.3 Mb   (INSTALLSHIELD)

  75 جستجوها
 • (Russian) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  69 جستجوها
 • (German) Microsoft QFE files

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.04.06   انتشار : 1

  اندازه : 10.16 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها