Lenovo IdeaPad Z400 Touch درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo IdeaPad Z400 Touch در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : ThinkVantage Access Connections patch
برای : Windows XP
منتشر شده ها : 2013.11.11
انتشار : 1.­00
اندازه : 565 Kb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 34
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo IdeaPad Z400 Touch

 • AverMedia H339A6 ATSC TV Tuner

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.23   انتشار : 2.­2.­64.­80

  اندازه : 1.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  147 جستجوها
 • Windows Vista Update Modules

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.22   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.38 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  142 جستجوها
 • Nvidia Video (N13P-GLR,­ N13P-GSR)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.24   انتشار : 9.­18.­13.­1127 (physx: 9.­12.­1031)

  اندازه : 150.44 Mb   (INSTALLSHIELD)

  137 جستجوها
 • ThinkVantage(R) Access Connections(TM)

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.28   انتشار : 6.­11

  اندازه : 42.22 Mb   (INSTALLSHIELD)

  131 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q909667

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.08.20   انتشار : 1.­00

  اندازه : 907 Kb   (MSZIP)

  127 جستجوها
 • Nvidia Video

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.16   انتشار : 9.­18.­13.­2649

  اندازه : 265.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  122 جستجوها
 • Windows 7 Update Module KB2615763

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.11.13   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.67 Mb   (INSTALLSHIELD)

  114 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.04.24   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.86 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  110 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology (iSCT) 4.­2

  برای : Windows 10, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.19   انتشار : 4.­2.­41.­2499

  اندازه : 19.32 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • Windows XP Update Module Q903250

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.12.16   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  97 جستجوها
 • Settings Dependency Package

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.27   انتشار : 2.­0.­0.­14

  اندازه : 55.38 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • Intel WLAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.12   انتشار : 15.­2.­0.­19

  اندازه : 308.29 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها