Lenovo L520 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo L520 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Realtek High Definition Audio
برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2011.09.21
انتشار : 6.­0.­1.­6418/­5.­10.­0.­6418
اندازه : 80.45 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 27
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo L520

 • Windows 7 Update Module KB976373 (Windows 32-bit)

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  162 جستجوها
 • Utilities To Read and Write Asset ID In

  برای : DOS/Windows 3.x

  منتشر شده ها : 2012.07.17   انتشار : 1.­02

  اندازه : 137 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Intel Wireless Display

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.26   انتشار : 3.­5.­40.­0

  اندازه : 221.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  112 جستجوها
 • (Arabic) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 225.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • Patch to support Firefox

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 1.­1

  اندازه : 910 Kb   (INSTALLSHIELD)

  107 جستجوها
 • Motherboard Bus Quick Test

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 7.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  106 جستجوها
 • Corel WinDVD 10 Standard Definition (Update only)

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.22   انتشار : 10.­0.­5.­392

  اندازه : 138.27 Mb   (MSZIP)

  99 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.27   انتشار : 6.­1.­7601.­82

  اندازه : 6.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • (Arabic) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 401.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • (Portuguese - Brazil) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  94 جستجوها
 • (Korean) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 341.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  88 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB975163

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­00

  اندازه : 2.04 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها