Lenovo L520 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo L520 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Realtek LAN
برای : Windows 7
منتشر شده ها : 2011.03.29
انتشار : 7.­23.­623.­2010
اندازه : 3.43 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 24
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo L520

 • Windows 7 Update Module KB976373 (Windows 32-bit)

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2011.07.05   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  177 جستجوها
 • Windows Vista Update Module

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.02   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.89 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  139 جستجوها
 • Intel Wireless Display

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.03.26   انتشار : 3.­5.­40.­0

  اندازه : 221.19 Mb   (INSTALLSHIELD)

  137 جستجوها
 • Utilities To Read and Write Asset ID In

  برای : DOS/Windows 3.x

  منتشر شده ها : 2012.07.17   انتشار : 1.­02

  اندازه : 137 Kb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • (Arabic) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 225.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  120 جستجوها
 • Patch to support Firefox

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.09.05   انتشار : 1.­1

  اندازه : 910 Kb   (INSTALLSHIELD)

  118 جستجوها
 • Motherboard Bus Quick Test

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows 10, Windows Server 2008 64-bit, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.03   انتشار : 2.­1.­0.­3639

  اندازه : 7.56 Mb   (INSTALLSHIELD)

  116 جستجوها
 • Corel WinDVD 10 Standard Definition (Update only)

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.22   انتشار : 10.­0.­5.­392

  اندازه : 138.27 Mb   (MSZIP)

  113 جستجوها
 • (Arabic) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 401.09 Mb   (INSTALLSHIELD)

  110 جستجوها
 • (Portuguese - Brazil) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.49 Mb   (INSTALLSHIELD)

  109 جستجوها
 • Realtek Card Reader

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.27   انتشار : 6.­1.­7601.­82

  اندازه : 6.93 Mb   (INSTALLSHIELD)

  108 جستجوها
 • (Korean) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 341.55 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها