Lenovo R52 (type 1847) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo R52 (type 1847) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Winbond (National Semiconductor) TPM (Trusted Plat
برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
منتشر شده ها : 2007.01.26
انتشار : 5.­1.­47.­2011
اندازه : 383 Kb (SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 18
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo R52 (type 1847)

 • (Hebrew) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 225.51 Mb   (INSTALLSHIELD)

  152 جستجوها
 • (Dutch) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.35 Mb   (MSZIP)

  139 جستجوها
 • ThinkPad Monitor File

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98

  منتشر شده ها : 2005.06.10   انتشار : 2.­00

  اندازه : 319 Kb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  120 جستجوها
 • (Hebrew) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 204.52 Mb   (MSZIP)

  108 جستجوها
 • Lenovo R52 (type 1847) نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 98

  منتشر شده ها : 2009.10.23   انتشار : 5.­0.­11.­1295

  اندازه : 33.1 Mb   (MSZIP)

  103 جستجوها
 • (Portuguese) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 338.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  98 جستجوها
 • System In

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2005.06.02   انتشار : 1.­2

  اندازه : 4.94 Mb   (INSTALLSHIELD)

  96 جستجوها
 • Rescue and Recovery Critical Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.12.05   انتشار : 1.­00.­0005

  اندازه : 13.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • (Chinese - Traditional) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 234.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.09.11   انتشار : 3.­01.­0042

  اندازه : 58.85 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  89 جستجوها
 • Maintenance Patch

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.07.31   انتشار : 4.­1.­0314.­00

  اندازه : 66.1 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  88 جستجوها
 • (Finnish) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  83 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها