Lenovo ThinkCentre A51 (type 8135) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo ThinkCentre A51 (type 8135) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Rescue and Recovery Cumulative WER patch
برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7
منتشر شده ها : 2010.09.07
انتشار : 1.­1.­1.­0
اندازه : 1.63 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 22
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo ThinkCentre A51 (type 8135)

 • (Dutch) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 201.49 Mb   (MSZIP)

  171 جستجوها
 • Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 287.32 Mb   (MSZIP)

  124 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.3 Mb   (MSZIP)

  108 جستجوها
 • (Spanish) Rescue and Recovery v4.­0

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.18   انتشار : 4.­0.­0117

  اندازه : 299.95 Mb   (MSZIP)

  106 جستجوها
 • (Norwegian) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.04   انتشار : 4.­23

  اندازه : 338.36 Mb   (INSTALLSHIELD)

  103 جستجوها
 • (German) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.36 Mb   (MSZIP)

  101 جستجوها
 • (Italian) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.32 Mb   (MSZIP)

  95 جستجوها
 • (Danish) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  91 جستجوها
 • (Italian) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 201.49 Mb   (MSZIP)

  90 جستجوها
 • Lenovo ThinkCentre A51 (type 8135) BIOS

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.09.14   انتشار : 2FKT25A

  اندازه : 1.87 Mb   (MSZIP)

  87 جستجوها
 • (German) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • (Arabic) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 225.53 Mb   (INSTALLSHIELD)

  84 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها