Lenovo ThinkCentre A58 (type 5473) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo ThinkCentre A58 (type 5473) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : (Swedish) Rescue and Recovery 4.­21
برای : Windows 2000, Windows XP
منتشر شده ها : 2008.07.23
انتشار : 4.­21.­0016
اندازه : 201.48 Mb (MSZIP)
جستجو ها : 32
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo ThinkCentre A58 (type 5473)

 • (Chinese - Traditional) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 213.33 Mb   (MSZIP)

  222 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  151 جستجوها
 • ImageUltra Builder patch

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.14   انتشار : 4.­0

  اندازه : 25.08 Mb   (INSTALLSHIELD)

  145 جستجوها
 • Fan Speed Control

  برای : Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­0.­0.­6

  اندازه : 5.51 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • ATI RADEON family Display

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.11.14   انتشار : 8.­51.­080610a

  اندازه : 93.42 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  137 جستجوها
 • NVIDIA Video

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.08.10   انتشار : 6.­14.­11.­7992

  اندازه : 70.19 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  135 جستجوها
 • Desktop Power Manager

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.12.12   انتشار : 3.­20.­0006

  اندازه : 13.57 Mb   (INSTALLSHIELD)

  132 جستجوها
 • (English) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 216.98 Mb   (INSTALLSHIELD)

  130 جستجوها
 • (Spanish) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.34 Mb   (MSZIP)

  124 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.3 Mb   (MSZIP)

  123 جستجوها
 • Rescue and Recovery Cumulative WER patch

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.07   انتشار : 1.­1.­1.­0

  اندازه : 1.63 Mb   (INSTALLSHIELD)

  115 جستجوها
 • (Italian) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.31 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها