Lenovo ThinkCentre E50 (type 8472) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo ThinkCentre E50 (type 8472) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Maintenance Patch
برای : Windows 2000, Windows XP
منتشر شده ها : 2005.12.30
انتشار : 6.­01.­0037
اندازه : 14.59 Mb (MSZIP SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 18
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo ThinkCentre E50 (type 8472)

 • (Hungarian) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 222.7 Mb   (INSTALLSHIELD)

  63 جستجوها
 • (French) Windows XP Hotfix - KB896613

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.01.29   انتشار : 1.­0.­0

  اندازه : 1.32 Mb   (NONE LZX SELF-EXTRACTING)

  62 جستجوها
 • (English) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 195.99 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • (Chinese - Simplified) Rescue and Recovery 4.­21

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.07.23   انتشار : 4.­21.­0016

  اندازه : 227.33 Mb   (MSZIP)

  60 جستجوها
 • (English) Rescue and Recovery v4.­0

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.18   انتشار : 4.­0.­0117

  اندازه : 297.38 Mb   (MSZIP)

  59 جستجوها
 • (Hong Kong) Rescue and Recovery 4.­23

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 4.­23

  اندازه : 234.33 Mb   (INSTALLSHIELD)

  57 جستجوها
 • Lenovo ThinkCentre E50 (type 8472) نرمافزار

  برای : Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.10.17   انتشار : 6.­0.­0.­8102

  اندازه : 18.47 Mb   (INSTALLSHIELD)

  55 جستجوها
 • (Greek) Rescue and Recovery 4.­3

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2009.09.30   انتشار : 4.­30.­0027

  اندازه : 289.98 Mb   (MSZIP)

  53 جستجوها
 • (Chinese - Simplified) Rescue and Recovery 4.­52

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.29   انتشار : 4.­52

  اندازه : 493.95 Mb   (INSTALLSHIELD)

  53 جستجوها
 • (Swedish) Rescue and Recovery v4.­0

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.18   انتشار : 4.­0.­0117

  اندازه : 299.91 Mb   (MSZIP)

  52 جستجوها
 • Multimedia Center

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows 98

  منتشر شده ها : 2007.02.13   انتشار : ch01az00ibua

  اندازه : 126.95 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها
 • System Update 3.­16

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 3.­16.­0006

  اندازه : 16.12 Mb   (MSZIP)

  50 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها