Lenovo ThinkPad T510i درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای لپ تاپ Lenovo ThinkPad T510i در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel Wireless LAN (abgn,­ abg,­ bg)
برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2010.06.14
انتشار : 13.­02.­1000
اندازه : 65.94 Mb (INSTALLSHIELD)
جستجو ها : 30
Find

فایل های پرطرفدار Lenovo ThinkPad T510i

 • Lenovo ThinkPad T510i نرمافزار

  برای : Firmware

  منتشر شده ها : 2012.06.19   انتشار : 6.­2.­30.­1040

  اندازه : 3.48 Mb   (INSTALLSHIELD)

  105 جستجوها
 • Message Center Plus

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.17   انتشار : 3.­1.­004

  اندازه : 3.77 Mb   (INSTALLSHIELD)

  105 جستجوها
 • Windows 7 Update Module KB981351 (WW)

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.09.06   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.75 Mb   (INSTALLSHIELD)

  102 جستجوها
 • Update Module

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.14   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  101 جستجوها
 • ThinkVantage Active Protection System

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.17   انتشار : 1.­77.­0.­9

  اندازه : 7.71 Mb   (INSTALLSHIELD)

  95 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB932045 (WW)

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 1.59 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  95 جستجوها
 • Intel WiMAX 6250 AGN

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.16   انتشار : 14.­01.­1000

  اندازه : 241.2 Mb   (INSTALLSHIELD)

  92 جستجوها
 • ThinkVantage GPS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.06   انتشار : 2.­73

  اندازه : 20.64 Mb   (INSTALLSHIELD)

  89 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB929637 (WW)

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2009.02.17   انتشار : 1.­00

  اندازه : 4.73 Mb   (MSZIP SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • ThinkVantage Productivity Center Pack

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

  منتشر شده ها : 2011.05.10   انتشار : 3.­11a

  اندازه : 6.99 Mb   (INSTALLSHIELD)

  85 جستجوها
 • Windows Vista Update Module KB2286188 (WW)

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.03.03   انتشار : 1.­00

  اندازه : 3.24 Mb   (INSTALLSHIELD)

  85 جستجوها
 • Power Manager

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 1.­99g

  اندازه : 8.81 Mb   (INSTALLSHIELD)

  82 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lenovo لپ تاپ ها